Nhà Trần
Nhà Trần

Nhà Trần

Nhà Trần (Chữ Nôm: 家陳, Chữ Hán: 陳朝, Hán Việt: Trần triều) là triều đại quân chủ phong kiến trong lịch sử Việt Nam. Đây là triều đại được lưu danh với những võ công hiển hách trong lịch sử Việt Nam. Triều đại này khởi đầu khi Trần Cảnh lên ngôi vào năm 1225 sau khi được vợ là Lý Chiêu Hoàng truyền ngôi. Những năm đầu tiên, Trần Cảnh còn nhỏ tuổi, toàn bộ quyền hành của nhà Trần đều do một tôn thất vai chú của Trần Cảnh là Trần Thủ Độ nắm quyền.Trong giai đoạn nắm giữ quyền lực, nhà Trần vẫn đóng đô ở Thăng Long – kinh đô triều cũ, tiếp tục mở rộng và phát triển sự hưng thịnh có từ đời nhà Lý. Về chính sách chính trị, các hoàng đế nhà Trần cũng xây dựng bộ máy nhà nước hoàn thiện hơn so với nhà Lý, họ tạo nên một hệ thống đặc biệt, trong đó các Hoàng đế sẽ sớm nhường ngôi cho Thái tử mà lui về làm Thái thượng hoàng, tuy nhiên vẫn cùng vị Hoàng đế mới điều hành chính sự. Việc này được đánh giá là tích cực, khi ngôi Hoàng đế sớm có chủ, tránh được việc tranh giành ngôi vua như triều đại nhà Lý trước đó; và bản thân vị Hoàng đế sẽ tiếp xúc và làm quen việc cai trị cho đến khi trưởng thành. Các mặt kinh tế, xã hội, giáo dụcnghệ thuật cũng hoàn chỉnh hơn và cho thấy Nho giáo, Đạo giáo đã có ảnh hưởng rõ rệt tới triều đại, tạo ra cục diện Tam giáo đồng nguyên, sự cân bằng ảnh hưởng của Phật giáo – Nho giáo – Đạo giáo. Thái thượng hoàng Trần Nhân Tông được coi là một danh nhân văn hóa nổi tiếng, người bảo trợ Phật giáo và Đạo giáo, thành lập Thiền phái Trúc Lâm Yên Tử nổi tiếng và truyền đến đời nay. Bên cạnh đó, những danh thần Đoàn Nhữ Hài, Mạc Đĩnh Chi, Nguyễn Hiền, Nguyễn Trung Ngạn, Trương Hán Siêu, Chu Văn An, Trần Quang Triều,... là những cái tên nổi danh về tri thức, thơ văn, góp phần to lớn tạo nên thời kỳ nhà Trần hưng thịnh văn hóa.Dưới triều Trần, lực lượng quân đội đặc biệt được chú trọng phát triển đủ sức đánh dẹp các cuộc nội loạn và đương đầu với quân đội các nước xung quanh. Lực lượng quân đội nhà Trần thiện chiến nhất là thủy binh, rồi kỵ binh, bộ binh, tượng binh... Chính sách chia thực ấp cho các thân tộc trong họ, mỗi thế lực trong dòng tộc đều có quân đội tinh nhuệ là nền tảng lớn khiến quân đội nhà Trần đánh bại được cuộc xâm phạm của quân đội Nhà Nguyên, Đế quốc Mông Cổ qua 3 lần vào năm 1258, 12851287. Nhiều tôn thất hoàng gia như Chiêu Minh Đại vương Trần Quang Khải, Chiêu Văn Đại vương Trần Nhật Duật, Hưng Đạo Đại vương Trần Quốc Tuấn và Nhân Huệ vương Trần Khánh Dư đều là những tướng cầm quân tài ba, có vai trò quan trọng trong chiến thắng vào năm 12851287.

Nhà Trần

Đơn vị tiền tệ Tiền xu, Tiền giấy
• Kháng chiến chống Mông Nguyên lần thứ nhất 1258
• Năm 1225 4.500.000
• 1398-1400 Trần Thiếu Đế (cuối cùng)
• Năm 1400 5.287.500
• Kháng chiến chống Mông Nguyên lần thứ hai 1285
Hiện nay là một phần của  Việt Nam
 Trung Quốc
 Lào
Ngôn ngữ thông dụng Chữ Nôm
Việt ngữ trung đại
• Năm 1292 3.500.000
Thủ đô Thăng Long
Thiên Trường
• 1226-1258 Trần Thái Tông (đầu tiên)
Tôn giáo chính Phật giáo, Đạo giáo, Tín ngưỡng Việt Nam
Chính phủ Quân chủ chuyên chế
• Hồ Quý Ly soán ngôi Nhà Trần 1400
Vị thế Vương Quốc
Lịch sử  
Hoàng đế  
• Trần Thái Tông được Lý Chiêu Hoàng nhường ngôi 1225
• Kháng chiến chống Mông Nguyên lần thứ ba 1287

Tài liệu tham khảo

WikiPedia: Nhà Trần http://baike.baidu.com/subview/557107/8059054.htm http://www.britannica.com/EBchecked/topic/602237 http://dentranthaibinh.com/l%C6%B0%E1%BB%A3c-s%E1%... http://www.informatik.uni-leipzig.de/~duc/sach/dvs... http://www.informatik.uni-leipzig.de/~duc/sach/dvs... http://www.avsnonline.net/library/ebooks/vn/lichsu... http://vnexpress.net/Vietnam/Khoa-hoc/2006/12/3B9F... http://hannom.vass.gov.vn/noidung/TapChi/Pages/bai... https://commons.wikimedia.org/wiki/Category:Tr%E1%...