Liên bang Đông Dương
Liên bang Đông Dương

Liên bang Đông Dương

Liên bang Đông Dương (tiếng Pháp: Union Indochinoise)[lower-alpha 1], là lãnh thổ nằm dưới quyền cai trị của thực dân Pháp nằm ở khu vực Đông Nam Á. Liên bang bao gồm sáu xứ: Nam Kỳ (Cochinchine), Bắc Kỳ (Tonkin), Trung Kỳ (Annam), Lào (Laos), Campuchia (Cambodge) và Quảng Châu Loan (Kouang-Tchéou-Wan). Nhân danh Triều đình Huế, Pháp cũng chính thức kiểm soát Quần đảo Trường SaQuần đảo Hoàng Sa vào năm 1920 và tuyên bố chủ quyền vào năm 1921.Vào khoảng giữa thế kỷ XIX, triều đình phong kiến nhà Nguyễn tại Việt Nam bắt đầu suy yếu. Nhân cơ hội ấy, vào tháng 9 năm 1858, lực lượng viễn chinh Pháp cùng sự hỗ trợ của Tây Ban Nha nổ súng tấn công Bán đảo Sơn Trà (ngày nay thuộc Đà Nẵng), mở đầu cho cuộc xâm lăng Đông Dương của thực dân Pháp. Đến ngày 17 tháng 10 năm 1887, Liên bang Đông Dương được chính thức thành lập theo Sắc lệnh của Tổng thống Cộng hoà Pháp[1] với bốn thuộc địa là Bắc Kỳ, Trung Kỳ, Nam Kỳ và Campuchia; Lào gia nhập vào năm 1893Quảng Châu Loan được sáp nhập năm 1900. Thủ phủ của Đông Dương ban đầu đặt tại Sài Gòn, sau chuyển ra Hà Nội năm 1902.Liên bang Đông Dương là một chế độ nửa thuộc địa, nửa phong kiến.[2] Đứng đầu liên bang là một Toàn quyền (Gouverneur Général de l'Indochine française từ 1887 đến 1945) hay một Cao ủy (từ 1945 đến 1954) của chính phủ nước bảo hộ Pháp. Tại Bắc Kỳ và Trung Kỳ, chính quyền từ cấp tỉnh trở xuống do các quan chức người Việt quản lý đặt dưới quyền vua Nguyễn, tuy nhiên, tại mỗi tỉnh đều có một viên Công sứ người Pháp thực hiện chức năng bảo hộ của nước Pháp đối với An Nam.[1][3]Liên bang Đông Dương bị Nhật Bản lật đổ vào ngày 9 tháng 3 năm 1945 khi cuộc Chiến tranh thế giới thứ hai sắp kết thúc. Tuy nhiên, quân Nhật lại thua quân Đồng Minh và liên bang này chỉ thực sự tan rã sau khi Pháp bại trận ở Điện Biên PhủHiệp ước Genève được ký kết năm 1954.

Liên bang Đông Dương

Đơn vị tiền tệ Đồng bạc
• Hiệp định Genève 21 tháng 7 năm 1954
Toàn quyền  
Tiếng Trung: 印度支那联邦
Thời kỳ Chủ nghĩa Tân đế quốc
Hiện nay là một phần của
Ngôn ngữ thông dụng Tiếng Pháp
Tiếng Khmer: សហភាពឥណ្ឌូចិន
• Đế quốc Nhật Bản đảo chính Pháp, sáp nhập Liên bang Đông Dương vào Đế quốc Nhật Bản 9 tháng 3 năm 1945
Thủ đô
Tôn giáo chính
Chính phủ Liên hiệp Pháp
Tiếng Lào:Tiếng Khmer:Tiếng Trung:
Tên bản ngữ
• Lào gia nhập 3 tháng 10 năm 1893
• 1887–1888 Ernest Constans (đầu tiên)
• Thành lập 17 tháng 10 năm 1887
• 1935 21.599.582
Vị thế Liên bang các thuộc địa
và xứ bảo hộ
Tiếng Lào: ສະຫະພັນອິນດູຈີນ
• Campuchia gia nhập 17 tháng 10 năm 1887
• Quảng Châu Loan gia nhập 12 tháng 4 năm 1898
• 1955–1956 Henri Hoppenot[lower-alpha 1] (cuối cùng)

Tài liệu tham khảo

WikiPedia: Liên bang Đông Dương http://74.6.239.67/search/cache?ei=UTF-8&p=opium+i... http://74.6.239.67/search/cache?ei=UTF-8&p=paracel... http://74.6.239.67/search/cache?ei=UTF-8&p=sino+fr... http://www.alstewart.com/history/sampan.htm http://cothommagazine.com/index.php?option=com_con... http://books.google.com/books?id=1I4HOcmE4XQC&pg=P... http://books.google.com/books?id=iF3MG43x--0C&pg=P... http://books.google.com/books?id=o1t8-EjWyrgC&pg=P... http://books.google.com/books?id=pVNaoUu7veUC&pg=P... http://books.google.com/books?id=v5YlBtzklvQC&pg=P...