Thánh Giuse
Thánh Giuse

Thánh Giuse

1 tháng 5 - Lễ Thánh Giuse Thợ (riêng Giáo hội Công giáo Rôma)
Thánh Giuse (hay Yuse từ tiếng Ý Giuseppe, từ tiếng Do Thái: יוֹסֵף "Yosef"; tiếng Hy Lạp: Ἰωσήφ; từ tiếng Anh: Joseph,đôi khi cũng được gọi là Thánh Giuse Thợ,[3] hoặc Thánh Cả Giuse,[4] Giuse thành Nazareth hoặc Giô-sép) là một vị thánh của Kitô giáo. Những ghi chép về Giuse xuất hiện đầu tiên trong các bản Phúc Âm LucaMatthew (còn những văn bản ra đời sớm của Phúc Âm như các thư Sứ đồ Phaolô hay Phúc Âm Máccô không đề cập đến người chồng của Maria). Tuy các thông tin đề cập trong hai sách trên không hoàn toàn thống nhất với nhau nhưng chúng cùng mô tả Giuse là chồng của Maria và cha về mặt pháp lý của Giêsu. Theo Phúc Âm Luca, Giuse là người thuộc chi họ Giuđa, hậu duệ đời thứ 40 của vua David,[5] sinh trú tại Bêlem. Ông thuộc tầng lớp gia đình bình dân của xã hội thời đó.[6] Ông đính hôn với Maria - một thiếu nữ quê ở Nazareth, cũng thuộc chi họ Giuđa.[7]Tất cả các sách Tân Ước đều không thuật lại một lời nói nào của Giuse mà chỉ nhắc đến những hành động được cho là thi hành lời của Thiên Chúa phán qua sứ thần.[8] Đứng trước sự việc Maria mang thai không phải bởi mình, Giuse đã không từ bỏ Maria và cái thai trong bụng bà mà ông muốn họ có một tư cách pháp lý theo luật Do Thái: "là con cháu vua David đúng như lời Thiên Chúa đã hứa từ thời Cựu Ước".[9] Ông Giuse cũng nhận lời phán truyền của Thiên Chúa qua lời thiên sứ để đưa Maria và Jesus rời xứ Judea sang Ai Cập nhằm tránh cuộc thảm sát của vua Herode Đại đế. Sau đó cũng chính ông nghe lời của thiên sứ truyền báo để đưa gia đình trở về quê hương sau khi Hêrôđê chết. Các sách Phúc Âm không cho biết Giuse qua đời vào thời điểm nào. Lần cuối cùng các văn bản này nhắc đến Giuse là khi ông tìm được trẻ Giêsu tại đền thờ Jerusalem, lúc đó Giêsu đang luận bàn giáo lý với các nhà thông học Do Thái giáo.[10] Những chứng cứ gián tiếp cho thấy nhiều khả năng ông mất trước giai đoạn Giêsu hoạt động công khai.Tên Giuse ít được nhắc đến trong Kitô giáo thời sơ khai. Tuy vậy, vai trò của ông về sau ngày càng được đề cao. Ngày nay, tất cả các nhánh của Kitô giáo, bao gồm Công giáo Rôma, Chính Thống giáo Đông phươngAnh giáo đều tôn kính Giuse. Ông là Thánh bổn mạng của nhiều quốc gia, vùng lãnh thổ, dòng tu, nam giáo dân. Cùng với sự lớn mạnh của ngành thần học nghiên cứu về Đức Mẹ Maria (Thánh Mẫu học), ngành thần học nghiên cứu về Thánh Giuse (tiếng Anh: Josephology) cũng đã xuất hiện. Từ những năm 1950, có nhiều trung tâm nghiên cứu về ngành này đã được thành lập và phát triển.[11]Thánh Giusê là thánh quan thầy (thánh bảo hộ) của Việt Nam. Nhà thờ lớn Hà Nội được đặt theo tên ông.

Thánh Giuse

Biểu trưng Thợ mộc, người đàn ông lớn tuổi bế hài nhi Giê su và tay cầm cành hoa huệ tây.
Quan thầy của Giáo hội Công giáo Rôma, thai nhi, những người cha, người nhập cư, công nhân, Philippines và nhiều việc khác.[2]
Tôn kính Công giáo, Anh giáo, Lutheran, Chính Thống giáo
Đền chính Saint Joseph's Oratory
Sinh 90 TCN
Bêlem, Palestine[1]
Mất 20 tháng 7 năm 18 SCN
Nazareth, Israel
Lễ kính 19 tháng 3 - Lễ Thánh Giuse, bạn thanh sạch Đức Maria (toàn Kitô giáo Tây phương)

1 tháng 5 - Lễ Thánh Giuse Thợ (riêng Giáo hội Công giáo Rôma)

Chủ nhật sau Lễ Giáng Sinh (Kitô giáo Đông phương)[2]

Tài liệu tham khảo

WikiPedia: Thánh Giuse http://www.sosj.org.au/ http://www.biblegateway.com/passage/?search=%20Mar... http://www.biblegateway.com/passage/?search=Jn%201... http://www.biblegateway.com/passage/?search=John%2... http://www.biblegateway.com/passage/?search=Lc%202... http://www.biblegateway.com/passage/?search=Lc%203... http://www.biblegateway.com/passage/?search=Lu%20C... http://www.biblegateway.com/passage/?search=Lu%20c... http://www.biblegateway.com/passage/?search=Lu%20c... http://www.biblegateway.com/passage/?search=LuCa%2...