RNA
RNA

RNA

Axit ribonucleic (RNA hay ARN) là một phân tử polyme cơ bản có nhiều vai trò sinh học trong mã hóa, dịch mã, điều hòa, và biểu hiện của gene. RNA và DNA là các axit nucleic, và, cùng với lipid, proteincacbohydrat, tạo thành bốn loại đại phân tử cơ sở cho mọi dạng sự sống trên Trái Đất. Giống như DNA, RNA tạo thành từ một chuỗi nucleotide, nhưng không giống DNA là thường tìm thấy nó ở dạng tự nhiên là một sợi đơn gập lại vào chính nó, hơn là sợi xoắn kép. Các sinh vật tế bào sử dụng RNA thông tin (mRNA) đề truyền đạt các thông tin di truyền (sử dụng các base nitric guanine, uracil, adenine, và cytosine, ký hiệu tương ứng bằng các chữ cái G, U, A, và C) cho phép tổng hợp trực tiếp lên các protein chuyên biệt. Nhiều virus mã hóa thông tin di truyền của chúng trong bộ gene RNA.Một số phân tử RNA đóng vai trò hoạt động bên trong tế bào như là những chất xúc tác cho các phản ứng sinh học, kiểm soát biểu hiện gene, hoặc những đáp ứng cảm nhận và liên lạc trong quá trình truyền tín hiệu tế bào. Một trong những quá trình hoạt động chính là sinh tổng hợp protein, một chức năng phổ biến mà các phân tử RNA trực tiếp tham gia tổng hợp protein trên phân tử ribosome. Quá trình này sử dụng các phân tử ARN vận chuyển (tRNA) mang các axit amin đến phức hệ ribosome, nơi các phân tử ARN ribosome (rRNA) thực hiện ghép nối các axit amin với nhau tạo thành chuỗi tiền protein.

Tài liệu tham khảo

WikiPedia: RNA http://www.biomedcentral.com/1471-2164/14/325 http://www.nature.com/embor/journal/v2/n11/full/em... http://adsabs.harvard.edu/abs/1939Natur.143..602C http://adsabs.harvard.edu/abs/1965Sci...147.1462H http://adsabs.harvard.edu/abs/1976Natur.260..500F http://adsabs.harvard.edu/abs/1993PNAS...90.6498S http://adsabs.harvard.edu/abs/1996Natur.383..732C http://adsabs.harvard.edu/abs/1999PNAS...96.6841H http://adsabs.harvard.edu/abs/2000Sci...289..920N http://adsabs.harvard.edu/abs/2002Sci...296.1260S