Formosa thuộc Hà Lan
Formosa thuộc Hà Lan

Formosa thuộc Hà Lan

Lịch sử Đài LoanĐài BắcCao Hùng
Niên biểu lịch sử
Di tích khảo cổDi tích lịch sử
Formosa thuộc Hà Lan đề cập đến thời kỳ chính quyền thuộc địa Hà Lan tồn tại ở Formosa (nay gọi là Đài Loan) từ năm 1624 đến 1662. Trong bối cảnh thời đại khám phá, Công ty Đông Ấn Hà Lan đã thiết lập sự hiện diện của mình tại Đài Loan để giao thương với Trung HoaNhật Bản, và cũng để ngăn cản các hoạt động thương mại và thuộc địa hóa của Tây Ban NhaBồ Đào Nha tại Đông Á.Thời kỳ Hà Lan cai trị đã chứng kiến sự phát triển kinh tế tại Đài Loan, bao gồm cả việc săn bắn trên quy mô lớn loài hươu và canh tác cây lúamía bằng cách sử dụng các lao động nhập khẩu từ Phúc Kiến. Chính quyền cũng cố gắng để cải đạo Ki-tô cho các bộ lạc nguyên trú và đàn áp một số hoạt động văn hóa của họ, điều này đã khiến các bộ lạc cảm thấy khó chịu (chẳng hạn như ngăn cấm phá thai và thói quen trần truồng), hay nói cách khác thì thực dân Hà Lan đã "khai hóa văn minh" cho cư dân trên đảo.Tuy nhiên, những người thực dân không được tất cả chào đón và các cuộc nổi dậy của cả di dân người Hán và người nguyên trú đã bị quân đội Hà Lan đè bẹp. Thời kỳ thực dân kết thúc khi quân của Trịnh Thành Công đến xâm lược vào 37 năm sau đó.[1]

Formosa thuộc Hà Lan

Đơn vị tiền tệ real Tây Ban Nha
• Đầu hàng tại Pháo đài Zeelandia 1 tháng 2 năm 1662 1662
Toàn quyền  
Thời kỳ Thời đại khám phá
• 1656–1662 Frederick Coyett
• 1624–1625 Marten Sonk
Ngôn ngữ thông dụng tiếng Hà Lan, các ngôn ngữ Nam Đảo
Thủ đô pháo đài Zeelandia
Chính phủ Thuộc địa
Tôn giáo chính Tin Lành (Giáo hội Cải cách Hà Lan)
các tôn giáo vật linh bản địa
• Thành lập 1624
Vị thế Thuộc địa
• Bao vây pháo đài Zeelandia 1661–1662

Tài liệu tham khảo

WikiPedia: Formosa thuộc Hà Lan http://books.google.com/books?id=ywQTAAAAYAAJ&prin... http://www.newsreview.com/chico/Content?oid=692352 http://www.taiwanus.net/history/1/66.htm //dx.doi.org/10.1046%2Fj.1523-1739.1997.011004834.... //dx.doi.org/10.1353%2Fjwh.2006.0052 http://www.gutenberg-e.org/andrade/ //www.jstor.org/stable/2387316 http://www.taiwandocuments.org/koxinga.htm http://travel.network.com.tw/tourguide/point/showp... http://www.npm.gov.tw/exhbition/formosa/english/05...