Việt Nam Quốc dân Đảng
Việt Nam Quốc dân Đảng

Việt Nam Quốc dân Đảng

Trước giang sơn Tổ quốc, trước các anh em đồng chí, tôi tên là...tuổi, nguyên quán... Bí danh...hân hạnh được gia nhập Việt Nam Quốc dân Đảng.Tôi xin thề :Nếu trái lời thề, tôi xin chịu tội tử hình.Việt Nam Quốc dân Đảng (chữ Hán: 越南國民黨), được gọi tắt là Việt Quốc (越國), là chính đảng được thành lập năm 1927 tại Hà Nội. Sau năm 1975, tại Việt Nam, tổ chức này bị cấm hoạt động, hầu như chỉ hoạt động bên ngoài lãnh thổ Việt Nam.

Việt Nam Quốc dân Đảng

Báo chí Việt Nam
Tiếng dân
Màu sắc chính thức Đỏ, lam, trắng
Ý thức hệ Chủ nghĩa xã hội dân chủ, chủ nghĩa Tam Dân
Thuộc tổ chức quốc tế  Hoa Kỳ
Tổ chức thanh niên Đoàn thanh niên Ký Con[1]
Đoàn thanh sinh Phó Đức Chính[2]
Chủ tịch Lê Thành Nhân
Thành lập 25 tháng 12, 1927
Lãnh tụ Nguyễn Thái Học
Vũ Hồng Khanh
Nguyễn Tường Tam
Khẩu hiệu Dân tộc độc lập,
Dân quyền tự do,
Dân sinh hạnh phúc.
Nhóm Nghị viện châu Âu  Pháp
Thuộc quốc gia Liên bang Đông Dương
Việt Nam Dân chủ Cộng hòa
 Việt Nam Cộng hòa
 Hoa Kỳ
Trang web VietQuoc.org
VietNamQuocdanDang.net

Tài liệu tham khảo

WikiPedia: Việt Nam Quốc dân Đảng http://doanthanhnienkycon.blogspot.com http://www.vietquoc.com/ http://www.viet.rfi.fr/viet-nam/20110321-phan-xvi-... http://www.daivietquocdandang.net/khoinghiayenbai.... http://www.tinparis.net/TQLong/2008_06_14_CoSaoTra... http://vietnamquocdandang.net //dx.doi.org/10.5367%2F000000002101297099 http://nguyenthaihocfoundation.org/ http://www.nguyenthaihocfoundation.org/m_thuvien_m... http://www.rfa.org/vietnamese/in_depth/VietnameseN...