Pháp thuộc
Pháp thuộc

Pháp thuộc

Thời tiền sửHồng BàngAn Dương VươngXem thêmPháp thuộc là một giai đoạn trong lịch sử Việt Nam kéo dài 61 năm, bắt đầu từ 1884 khi Pháp ép triều đình Huế chấp nhận sự bảo hộ của Pháp cho đến 1945 khi Pháp mất quyền cai trị ở Đông Dương. Tuy nhiên, nhiều tài liệu khác cho rằng thời kỳ Pháp thuộc cần được tính từ năm 1867 (tức là kéo dài gần 80 năm), khi Nam Kỳ Lục tỉnh bị nhà Nguyễn cắt nhượng cho Pháp, trở thành lãnh thổ đầu tiên Pháp chiếm được trong quá trình Pháp xâm lược Đại Nam.Trong thời kỳ này, Pháp thôn tính Việt Nam, CampuchiaLào. Mất chủ quyền, Việt Nam bị chia cắt thành 3 xứ riêng biệt với ba cơ cấu hành chính riêng: xứ thuộc địa Nam Kỳ và hai xứ bảo hộ BắcTrung Kỳ. Cao Miên (Campuchia), Ai Lao cũng chịu sự cai trị của Pháp, và nhượng địa Quảng Châu Loan tiếp theo bị gom vào Liên bang Đông Dương.Tháng 9 năm 1945, Pháp đem quân trở lại Việt Nam. Tuy người Pháp đã thừa nhận Việt Nam là nước tự do trong Liên bang Đông Dương thuộc Liên hiệp Pháp nhưng chiến tranh Đông Dương vẫn bùng nổ và Pháp đã thất bại sau 9 năm chiến tranh. Pháp buộc phải công nhận nền độc lập của Việt Nam (cũng như LàoCampuchia), chính thức chấm dứt thời kỳ Pháp thuộc, đồng thời kéo theo sự sụp đổ hệ thống thuộc địa của Pháp và các nước thực dân khác trên khắp thế giới vào thập niên 19501960.

Tài liệu tham khảo

WikiPedia: Pháp thuộc http://www.asiapacificms.com/papers/pdf/gt_opium_t... http://cothommagazine.com/index.php?option=com_con... http://ww2db.com/battle_spec.php?battle_id=44 http://nguyentl.free.fr/html/photo_resistance_vn.h... http://www.phap.fr/dien-anh/2016/05/31/phim-tai-li... http://www.vjol.info/index.php/khxhvn/article/view... http://baotangnhanhoc.org/vi/bai-nghien-cu-lch-s/1... http://www.talawas.org/talaDB/showFile.php?res=112... http://www.talawas.org/talaDB/suche.php?res=6945&r... http://tiasang.com.vn/-dien-dan/gioi-tri-thuc-tinh...