Nhà Nguyễn
Nhà Nguyễn

Nhà Nguyễn

Thời tiền sửHồng BàngAn Dương VươngXem thêmNhà Nguyễn (chữ Nôm: 家阮, chữ Hán: 阮朝; Hán-Việt: Nguyễn triều) là triều đại quân chủ cuối cùng trong lịch sử Việt Nam. Nhà Nguyễn được thành lập sau khi chúa Nguyễn Ánh (Hoàng đế Gia Long) thuộc Nguyễn Phúc thị lên ngôi hoàng đế năm 1802 và chấm dứt hoàn toàn khi Hoàng đế Bảo Đại thoái vị vào năm 1945, tổng cộng là 143 năm. Triều Nguyễn là một triều đại đánh dấu nhiều thăng trầm của lịch sử, đặc biệt là cuộc xâm lược của người Pháp giữa thế kỷ 19.Triều Nguyễn trải qua hai giai đoạn chính:

Nhà Nguyễn

Đơn vị tiền tệ Quan
• 1860 10.000.000
• Đế quốc Nhật Bản thành lập nhà nước bù nhìn Đế quốc Việt Nam[2][3] 11 tháng 3 năm 1945
• 1925–1945 Bảo Đại (cuối cùng)
Hiện nay là một phần của  Việt Nam
 Lào
 Campuchia
 Trung Quốc
Ngôn ngữ thông dụng Tiếng Việt
• Hòa ước Quý Mùi, 1883, Đại Nam mất một phần Trung Kỳ và toàn bộ Bắc Kỳ vào tay Pháp 28 tháng 8 năm 1883
Thủ đô Huế
• Hòa ước Giáp Thân (1884), Đại Nam trở thành thuộc địa của Pháp 6 tháng 6 năm 1884
• Gia Long lên ngôi hoàng đế 1802
• Hòa ước Nhâm Tuất (1862), Đại Nam mất Nam Kỳ và một phần lãnh thổ tại Campuchia ngày nay vào tay Pháp 5 tháng 6 năm 1862
Tôn giáo chính Nho giáo, Phật giáo, Công giáo, các tôn giáo dân gian khác
Chính phủ Quân chủ chuyên chế
• Bảo Đại thoái vị, trao chính quyền cho Việt Minh[7][8] 1945
• Việt Minh tiến hành Cách mạng tháng Tám, Đế quốc Việt Nam sup đổ[4][5][6] 19 tháng 8 năm 1945
Vị thế Đế quốc (1802–1885)[1]
Bảo hộ của Pháp (1885–1945)
• Nhật đảo chính Pháp, Việt Nam trở thành thuộc địa của Nhật 9 tháng 3 năm 1945
• Quân Pháp xâm lược 1 tháng 9 năm 1858
• 1802–1820 Gia Long (đầu tiên)
• 1830 7.600.000
Lịch sử  
Hoàng đế  

Tài liệu tham khảo

WikiPedia: Nhà Nguyễn http://www.britannica.com/EBchecked/topic/413612 http://www.chamtoday.com/index.php/history-l-ch-s/... http://www.vietnamtourism.com/Hue/v_pages/kth_kinh... http://www.informatik.uni-leipzig.de/~duc/sach/dvs... http://www.informatik.uni-leipzig.de/~duc/sach/dvs... http://reader.library.cornell.edu/docviewer/digita... http://community.middlebury.edu/ http://nguyentl.free.fr/autrefois/famille-royale/p... http://nguyentl.free.fr/html/photo_la_cour_royal_v... http://vietsciences.free.fr/vietnam/bienkhao-binhl...