Mỹ Latinh
Mỹ Latinh

Mỹ Latinh

Mỹ Latinh (tiếng Tây Ban Nha: América Latina hay Latinoamérica; tiếng Bồ Đào Nha: América Latina; tiếng Pháp: Amérique latine; tiếng Anh: Latin America) là một khu vực của châu Mỹ, nơi mà người dân chủ yếu nói các ngôn ngữ Roman (có nguồn gốc từ tiếng Latinh) – đặc biệt là tiếng Tây Ban Nha và tiếng Bồ Đào Nha, và một mức độ nào đó là tiếng Pháp.[2][3] Mỹ Latinh là một khu vực có diện tích xấp xỉ 21.069.500 km² (7.880.000 sq mi), chiếm gần 3,9% diện tích bề mặt và 14,1% tổng diện tích đất liền của Trái đất. Tính đến năm 2019, tổng dân số Mỹ Latinh được ước tính là trên 660 triệu người[4]tổng sản phẩm nội địa của khu vực là 5,16 nghìn tỷ đô la Mỹ (6,27 nghìn tỉ theo sức mua tương đương).[5] Dự kiến tốc độ tăng trưởng của Mỹ Latinh đạt khoảng 5,7% vào năm 2010 và 4% vào năm 2011.[6]

Mỹ Latinh

Dân số 572.039.894
Múi giờ UTC-2 đến UTC-8
Mật độ dân số 27 /km2 (70 /sq mi)
Phụ thuộc 1
Diện tích 21.069.501 km2 (8.134.980 sq mi)
Ngôn ngữ tiếng Tây Ban Nha, tiếng Bồ Đào Nha, tiếng Quechua, tiếng Maya, tiếng Guaraní, tiếng Pháp, tiếng Aymara, tiếng Nahuatl, tiếng Ý và các ngôn ngữ khác.
Thành phố lớn nhất [1]
1. Thành phố Mexico
2. São Paulo
3. Buenos Aires
4. Rio de Janeiro
5. Lima
6. Bogotá
7. Santiago
8. Belo Horizonte
9. Guadalajara
10. Caracas
Quốc gia 19

Tài liệu tham khảo

WikiPedia: Mỹ Latinh http://www2.camara.gov.br/comissoes/credn/publicac... http://www.1stclassargentina.com/tours/WelshImmigr... http://www.allacademic.com/meta/p_mla_apa_research... http://www.andesceltig.com/ http://www.catholicnews.com/data/stories/cns/05037... http://www.clarin.com/diario/2005/05/16/opinion/o-... http://www.glaniad.com/ http://books.google.com/?id=fC90B5xkYyIC&lpg=PA156... http://books.google.com/?id=qBCVB3mxCK8C&dq=%22lat... http://books.google.com/?id=vPacXtsWhewC