Không quân Hoa Kỳ
Không quân Hoa Kỳ

Không quân Hoa Kỳ

Không quân Hoa Kỳ (United States Air Force hay USAF) là một quân chủng của Quân đội Hoa Kỳ và là một trong số các lực lượng đồng phục Hoa Kỳ. Từng trực thuộc Lục quân Hoa Kỳ, Không quân Hoa Kỳ được thành lập với vai trò là một quân chủng riêng biệt vào ngày 18 tháng 9 năm 1947 dưới Đạo luật An ninh Quốc gia năm 1947.[1] Không quân là một quân chủng mới nhất được thành lập của Quân đội Hoa Kỳ. Trong lời mở đầu về vị thế của mình, Không quân Hoa Kỳ nêu rõ các mục tiêu chính của mình như sau: "Cảnh giác toàn cầu, vươn tới toàn cầu, và sức mạnh toàn cầu".[2]Tính đến năm 2009, Không quân Hoa Kỳ đang sử dụng khoảng 5.573 phi cơ có người lái (3.990 chiếc hiện dịch; 1.213 chiếc thuộc các lực lượng Không quân Vệ binh quốc gia (Air National Guard); và 370 chiếc thuộc Lực lượng Không quân Trừ bị);[3] khoảng 180 phi cơ chiến đấu không người lái, 2.130 tên lửa hành trình phóng từ phi cơ,[4] và 450 tên lửa đạn đạo liên lục địa. Không quân Hoa Kỳ có khoảng 327.452 binh sĩ và nhân viên hiện dịch, 115.299 trong các lực lượng trừ bị sẵn sàng chiến đấu, và 106.700 thuộc lực lượng Không quân Vệ binh Quốc gia tính đến tháng 9 năm 2008. Ngoài ra, Không quân Hoa Kỳ thuê mướn khoảng 171.313 nhân viên dân sự,[5] và có khoảng 57.000 thành viên hỗ trợ trong lực lượng tuần tra hàng không dân sự.[6]Bộ Không quân được một bộ trưởng dân sự lãnh đạo. Bộ trưởng này trông coi tất cả các công việc về chính sách cũng như hành chính. Bộ Không quân Hoa Kỳ là một bộ phận trực thuộc Bộ Quốc phòng Hoa Kỳ. Sĩ quan cao cấp nhất Bộ Không quân Hoa Kỳ là Tham mưu trưởng Không quân Hoa Kỳ.

Không quân Hoa Kỳ

Khu trục F-15C, F-15E, F-16, F-22, F-35
Vận tải C-130, C-135, KC-135, C-5, C-9, KC-10, C-17, VC-25, C-32, CV-22, C-12, C-40, C-21, C-37
Hoạt động 19 tháng 8, 1947; 72 năm trước[1]
Tổng hành dinh Ngũ Giác Đài
Vai trò "Bay, chiến đấu và chiến thắng... trên bầu trời, không gian và không gian ảo."[1]
Quân chủng Không quân
Tham mưu phó Đại tướng Philip M. Breedlove
Huấn luyện T-6, T-38, T-43, T-1, TG-10, T-15A/B
Phù hiệu
Lực lượng 372.452 hiện dịch
5.573 phi cơ (2.132 khu trục cơ)
450 tên lửa đạn đạo liên lục địa
32 vệ tinh nhân tạo
Điện tử E-3, E-8, EC-130, EC-135
Màu sắc         
Tham mưu trưởng Đại tướng Norton A. Schwartz
Tham chiến Chiến tranh Triều Tiên
Chiến tranh Việt Nam
Chiến tranh vùng vịnh
NATO oanh tạc Nam Tư
Chiến tranh Afghanistan
Chiến tranh Iraq
Trực thăng UH-1N, HH-60
Hành khúc Không quân Hoa Kỳ
Khẩu hiệu "Aim High... Fly - Fight - Win"
Thám thính U-2, RC-135, RQ-4, RQ-1, X-47A
Quốc gia  Hoa Kỳ
Ném bom B-52H, B-1B, B-2
Bộ phận thuộc Bộ Quốc phòng Hoa Kỳ
Bộ Không quân Hoa Kỳ
Cường kích A-10, AC-130
Dấu hiệu

Tài liệu tham khảo

WikiPedia: Không quân Hoa Kỳ http://www.airforce-magazine.com/MagazineArchive/M... http://www.airforce-magazine.com/MagazineArchive/M... http://www.airforce-magazine.com/MagazineArchive/M... http://www.airforce-magazine.com/MagazineArchive/P... http://www.airforce-magazine.com/MagazineArchive/P... http://www.airforce-magazine.com/MagazineArchive/P... http://www.airforcetimes.com/news/2009/07/airforce... http://www.aviationweek.com/aw/generic/story_gener... http://members.gocivilairpatrol.com/media/cms/CAP_... http://books.google.com/books?id=ydRaKBTQ0AgC&pg=P...