Hiệp định Genève, 1954
Hiệp định Genève, 1954

Hiệp định Genève, 1954

Hiệp định Genève 1954 (tiếng Việt: Hiệp định Giơ-ne-vơ năm 1954) là hiệp định đình chiến được ký kết tại thành phố Genève, Thụy Sĩ để khôi phục hòa bìnhĐông Dương. Hiệp định dẫn đến chấm dứt sự hiện diện của quân đội Pháp trên bán đảo Đông Dương, chính thức chấm dứt chế độ thực dân Pháp tại Đông Dương.Hội nghị Genève khai mạc ngày 26 tháng 4 năm 1954 nhằm mục đích ban đầu để bàn về vấn đề khôi phục hòa bình tại Triều TiênĐông Dương. Do vấn đề Triều Tiên không đạt được kết quả nên từ ngày 8 tháng 5, vấn đề Đông Dương được đưa ra thảo luận.Hiệp định hình thành sau 75 ngày đàm phán với 8 phiên họp rộng và 23 phiên họp hẹp cùng các hoạt động tiếp xúc ngoại giao dồn dập đằng sau các hoạt động công khai. Hiệp định được ký ngày 21 tháng 7 năm 1954.[1]

Hiệp định Genève, 1954

Nước chủ nhà Thụy Sĩ
Tham gia 2 bên đàm phán chính:
Pháp
Việt Nam Dân chủ Cộng hòa
Tham gia trực tiếp bên cạnh hai bên đàm phán chính:
Anh
Hoa Kỳ
Liên Xô
Trung Quốc
Tham gia gián tiếp thông qua ủy quyền đại diện:
Quốc gia Việt Nam (ủy quyền cho Pháp tham gia trực tiếp)
Vương quốc Lào (ủy quyền cho Pháp tham gia trực tiếp)
Campuchia (ủy quyền cho Pháp tham gia trực tiếp)
Pathet Lào (ủy quyền cho Việt Nam Dân chủ Cộng hòa tham gia trực tiếp)
Khmer Issarak (ủy quyền cho Việt Nam Dân chủ Cộng hòa tham gia trực tiếp)

Tài liệu tham khảo

WikiPedia: Hiệp định Genève, 1954 http://www.history.com/this-day-in-history/eisenho... http://www.vietbao.com/?ppid=45&pid=45&nid=131612 http://www.vietbao.com/D_1-2_2-282_4-67554/ http://www.fordham.edu/halsall/mod/1954-geneva-ind... http://www.mtholyoke.edu/acad/intrel/genevacc.htm http://www.mtholyoke.edu/acad/intrel/vietnam/ddeho... http://www.vietnam.ttu.edu/star/images/1653/165301... http://vietnam.vassar.edu/overview/doc3.html http://media.nara.gov/research/pentagon-papers/Pen... http://www.coldwar.hu/html/en/publications/DRVarti...