Biển Đông
Biển Đông

Biển Đông

Biển Đông là tên gọi riêng của Việt Nam để nói đến vùng biển có tên quốc tế là South China Sea (tiếng Anh, nghĩa là biển Nam Trung Quốc) hay Mer de Chine méridionale (tiếng Pháp), là một biển rìa lục địa và là một phần của Thái Bình Dương, trải rộng từ Singapore tới eo biển Đài Loan và bao phủ một diện tích khoảng 3.447.000 km². Đây là biển lớn thứ tư thế giới sau biển Philippines, biển San Hôbiển Ả Rập. Vùng biển này và các quần đảo của nó là đối tượng tranh chấp và xung đột giữa nhiều quốc gia trong vùng.

Tài liệu tham khảo

WikiPedia: Biển Đông http://www.loc.gov/catdir/toc/ecip0420/2004016026.... http://www.iho-ohi.net/iho_pubs/standard/S-23/S23_... http://vnexpress.net/gl/the-gioi/2011/06/philippin... http://web.archive.org/web/20080905233021/http://w... http://www.iccwbo.org/ccs/imb_piracy/weekly_piracy... http://lib.nomfoundation.org/collection/1/volume/1... http://lib.nomfoundation.org/site_media/nom/nlvnpf... //tools.wmflabs.org/geohack/geohack.php?language=v... //tools.wmflabs.org/geohack/geohack.php?language=v... //tools.wmflabs.org/geohack/geohack.php?language=v...