Xi Vưu
Xi Vưu

Xi Vưu

Xi Vưu (cũng đọc là Xuy Vưu) (蚩尤) là thủ lĩnh bộ lạc Cửu Lê (九黎)[1] và được biết đến nhiều do đã chiến đấu với Hoàng Đế trong trận chiến Trác Lộc trong truyền thuyết Trung Quốc.[1][2] Xi Vưu đã thể hiện được uy lực trong chiến tranh, cái tên Xi Vưu cũng trở nên đồng nghĩa với từ "chiến tranh" trong tiếng Hán, những người tôn trọng thì xem ông như là "chiến thần", còn những người bài xích thì xem ông như là "họa thủ".[3]. Đối với người Miêu, Txiv Yawg (IPA: /cʰi jaɨ/) là một vị vua thần thoại có tính khôn ngoan.[4] Xi Vưu có nguồn gốc phức tạp và gây tranh luận, ông có thể thuộc tộc Đông Di,[1] Miêu[4] hay thậm chí là Man[4] tùy theo nguồn và nhận định.

Xi Vưu

- Bính âm Hán ngữ chī yóu
Chuyển tự- Romaja quốc ngữ- McCune- Reischauer
Chuyển tự
- Romaja quốc ngữchi u
- McCune-
Reischauer
ch'i u
Hangul 치우
Phiên âmQuan thoại- Bính âm Hán ngữ- Wade–GilesTiếng Quảng Đông- Việt bính- Latinh hóa Yale
Phiên âm
Quan thoại
- Bính âm Hán ngữchī yóu
- Wade–Gilesch'ih yu
Tiếng Quảng Đông
- Việt bínhci1 jau4
- Latinh hóa Yalechi1 yau4
Tiếng Việt Xi Vưu
- Romaja quốc ngữ chi u
- Latinh hóa Yale chi1 yau4
Giản thể 蚩尤
tiếng H'Mông Txiv Yawg
Phồn thể 蚩尤
- McCune- Reischauer ch'i u
- Wade–Giles ch'ih yu
- Việt bính ci1 jau4

Liên quan