Rus'_Kiev
Rus'_Kiev

Rus'_Kiev

Nga Kiev hay Kievan Rus (tiếng Nga: Киевская Русь, tiếng Ukraina: Київська Русь, tiếng Belarus: Кіеўская Русь) là một đại công quốc trung cổ với thủ đô là Kiev từng tồn tại ở Đông Âu từ cuối thế kỷ 9 đến giữa thế kỷ 13. Quốc hiệu chính thức của nhà nước này là Rus.Đại công quốc Kiev chính thức do hoàng thân Oleg xứ Novgorod lập nên vào năm 880 rồi liên tục được mở rộng bằng cách thôn tính các vùng đất của người Đông SlavFinnic. Tuy nhiên, từ đầu thế kỷ 11, nhà nước này bắt đầu suy yếu và tan ra. Cuộc xâm lăng của đế quốc Mông Cổ những năm 1237-1240 đã tiêu diệt Đại công quốc Kiev.