Quan hệ Hoa Kỳ – Việt Nam
Quan hệ Hoa Kỳ – Việt Nam

Quan hệ Hoa Kỳ – Việt Nam

Sau hai mươi năm gián đoạn kể từ khi kết thúc chiến tranh, Tổng thống Hoa Kỳ Bill Clinton tuyên bố chính thức bình thường hóa quan hệ ngoại giao với Việt Nam vào ngày 11 tháng 7 năm 1995 và nâng cấp Văn phòng Liên lạc thành Đại sứ quán Hoa Kỳ tại Hà Nội. Đại sứ quán Việt Nam tại Hoa Kỳ được đặt tại thủ đô Washington D.C., cùng với các tổng lãnh sự quán tại San Francisco (tiểu bang California), Houston (tiểu bang Texas) và New York (tiểu bang New York). Hoa Kỳ hiện đặt tổng lãnh sự quán tại Thành phố Hồ Chí Minh và dự kiến mở thêm một tổng lãnh sự quán tại Đà Nẵng.[1]Quan hệ ngoại giao giữa Hoa Kỳ và Việt Nam đã trở nên sâu sắc và đa dạng hơn trong những năm đã bình thường hóa chính trị. Hai nước đã thường xuyên mở rộng trao đổi chính trị, đối thoại về nhân quyền và an ninh khu vực. Hai nước ký kết Hiệp định Thương mại song phương vào tháng 7 năm 2000, bắt đầu có hiệu lực từ tháng 12 năm 2001. Tháng 11, 2007, Hoa Kỳ chấp thuận Quy chế Quan hệ Thương mại Bình thường Vĩnh viễn (PNTR) cho Việt Nam.

Tài liệu tham khảo

WikiPedia: Quan hệ Hoa Kỳ – Việt Nam http://www.bbc.com/vietnamese/rolling_news/2015/07... http://www.britannica.com/EBchecked/topic/15392/Al... http://www.foreignaffairs.com/articles/29531/frank... http://www.foreignpolicy.com/articles/2011/01/31/a... http://www.nytimes.com/1997/03/11/world/hanoi-agre... http://www.reuters.com/article/us-vietnam-obama-id... http://www.vietnam-ustrade.com http://www.vietnamustrade.com http://www.voatiengviet.com/content/vietnam-xoay-t... http://www.law.cornell.edu/uscode/text/18/2385