Quốc kỳ Đức
Quốc kỳ Đức

Quốc kỳ Đức

ĐứcQuốc kỳ Đức (tiếng Đức: Flagge Deutschlands) gồm ba dải ngang bằng hiển thị các màu quốc gia của Đức: đen, đỏ, vàng.[1] Thiết kế này được thông qua làm quốc kỳ của nước Đức hiện đại vào năm 1919, thời Cộng hòa Weimar.Cờ tam tài đen-đỏ-vàng xuất hiện lần đầu tiên vào đầu thế kỷ 19, và trở nên nổi bật trong các cuộc cách mạng năm 1848. Quốc hội Frankfurt đoản mệnh đề xuất cờ tam tài làm quốc kỳ cho một quốc gia Đức thống nhất và dân chủ. Khi Cộng hòa Weimar hình thành sau Chiến tranh thế giới thứ nhất, cờ tam tài được chấp thuận làm quốc kỳ của chính thể này. Sau Chiến tranh thế giới thứ hai, cờ tam tài được chỉ định làm quốc kỳ của cả Tây ĐứcĐông Đức vào năm 1949. Quốc kỳ của hai quốc gia đồng nhất cho đến năm 1959, khi mà thiết kế quốc huy Đông Đức được đưa vào trong quốc kỳ Đông Đức. Từ khi Đức tái thống nhất vào năm 1990, cờ tam tài đen-đỏ-vàng trở thành quốc kỳ của nước Đức thống nhất.Sau Chiến tranh Áo-Phổ năm 1866, Liên bang Bắc Đức do Phổ chi phối chấp thuận một cờ tam tài đen-trắng-đỏ làm quốc kỳ. Thiết kế này sau đó trở thành quốc kỳ của Đế quốc Đức, chính thể này được hình thành sau Thống nhất nước Đức năm 1871, và được sử dụng cho đến năm 1918. Ba màu đen, trắng, và đỏ lại trở thành các màu quốc gia của Đức sau khi chính thể Đức Quốc xã hình thành vào năm 1933.Các phương án phối màu đen-đỏ-vàng và đen-trắng-đỏ đóng một vai trò quan trọng trong lịch sử Đức và có các ý nghĩa khác nhau. Các màu của quốc kỳ hiện đại có liên kết với chế độ dân chủ cộng hòa được hình thành sau Chiến tranh thế giới thứ nhất, và đại diện cho tính thống nhất và tự do Đức: không chỉ là tự do của nước Đức, mà cũng là tự do cá nhân của nhân dân Đức.[2]

Quốc kỳ Đức

Tỉ lệ 3:5
Sử dụng Cờ hiệu hải quân
Tên Seekriegsflagge und Gösch
Thiết kế Cờ ba màu với 3 dải ngang 3 màu đen, đỏ, vàng.
Ngày ra đời 9 tháng 5 năm 1956

Tài liệu tham khảo

WikiPedia: Quốc kỳ Đức http://www.britannica.com/eb/article-33361 http://www.crwflags.com/fotw/flags/de-ni.html http://www.crwflags.com/fotw/flags/de-rp.html http://www.time.com/time/magazine/article/0,9171,7... http://www.bund.de/nn_58840/Microsites/Protokoll/B... http://styleguide.bundesregierung.de/index_de.html... http://www.bundestag.de/blickpunkt/105_Unter_der_K... http://www.documentarchiv.de/brd/1949/grundgesetz.... http://www.documentarchiv.de/brd/1950/deutsche-fla... http://www.documentarchiv.de/ddr/1946/sed-verfassu...