Quân chủng Phòng không - Không quân, Quân đội nhân dân Việt Nam
Quân chủng Phòng không - Không quân, Quân đội nhân dân Việt Nam

Quân chủng Phòng không - Không quân, Quân đội nhân dân Việt Nam

Quân chủng Phòng không – Không quân Nhân dân Việt Nam là một trong ba quân chủng của Quân đội Nhân dân Việt Nam trực thuộc Bộ Quốc phòng, có nhiệm vụ chiến đấu bảo vệ không phận, mặt đất và biển đảo Việt Nam; cứu trợ, tìm kiếm cứu nạn và các nhiệm vụ khác. Quân chủng Phòng không – Không quân đảm nhiệm cả nhiệm vụ của bộ đội phòng không quốc gia và của không quân. Đây là lực lượng nòng cốt quản lý, bảo vệ vùng trời, bảo vệ các mục tiêu trọng điểm quốc gia, bảo vệ nhân dân đồng thời tham gia bảo vệ các vùng biển đảo của Tổ quốc. Lực lượng Phòng không – Không quân có thể độc lập thực hiện nhiệm vụ hoặc tham gia tác chiến trong đội hình quân binh chủng hợp thành. Quân chủng làm tham mưu cho Bộ Quốc phòng chỉ đạo xây dựng lực lượng phòng không lục quân và không quân thuộc các quân chủng, binh chủng, ngành khác. Lực lượng không quân vận tải ngoài nhiệm vụ vận chuyển phục vụ chiến đấu và sẵn sàng chiến đấu còn tham gia các hoạt động cứu trợ thiên tai và phát triển kinh tế.[1]

Quân chủng Phòng không - Không quân, Quân đội nhân dân Việt Nam

Chỉ huy nổi bật Phùng Thế Tài
Đào Đình Luyện
Phạm Thanh Ngân
Nguyễn Văn Cốc Ngô Huynh
Đặng Tính
Nhiệm vụ Bảo vệ vùng trời Việt Nam
Tham mưu trưởng Vũ Văn Kha
Tham chiến Chiến tranh Việt Nam
Chiến tranh biên giới Tây Nam
Chiến tranh biên giới phía Bắc
Thành lập 22 tháng 10, 1963; 56 năm trước
Bộ phận của Bộ Quốc phòng
Quy mô 60.000 người
Chính ủy Lâm Quang Đại
Thành tích
Quốc gia Việt Nam
Tư lệnh Vũ Văn Kha (Phụ trách Tư lệnh)
Bộ chỉ huy Số 171, Trường Chinh, Hà Nội
Phân cấp Quân chủng (Nhóm 3)

Tài liệu tham khảo

WikiPedia: Quân chủng Phòng không - Không quân, Quân đội nhân dân Việt Nam http://www.atimes.com/atimes/Central_Asia/EI05Ag02... http://www.duocphuha.com/phuacute-xuyecircn-th7901... http://hocvienpkkq.com/tin/index.php/vi/news/Phong... http://bmpd.livejournal.com/2012/07/11/ http://www.mars.slupsk.pl/fort/sukhoi/su-30-vn.htm http://www.anninhthudo.vn/quan-su/phan-doi-ten-lua... http://www.anninhthudo.vn/xa-hoi/ung-ho-105-trieu-... http://baodatviet.vn/anh-nong/airbus-giao-van-tai-... http://baodientu.chinhphu.vn/Utilities/PrintView.a... http://vpcp.chinhphu.vn/Home/Bo-nhiem-thang-quan-h...