Nam Định (thành phố)
Nam Định (thành phố)

Nam Định (thành phố)

Nam ĐịnhNam Định là một thành phố trực thuộc tỉnh Nam Định, Việt Nam. Đây là một trong những thành phố được Pháp lập ra đầu tiên ở Liên bang Đông Dương. Hiện nay Nam Định là đô thị loại I trực thuộc tỉnh và là tỉnh lỵ của tỉnh Nam Định.Nằm ở phía nam và là thành phố trung tâm tiểu vùng nam đồng bằng sông Hồng, Nam Định đã sớm trở thành một trung tâm văn hoá, chính trị và tôn giáo ngay từ những thời kỳ đầu thế kỷ XIII trong lịch sử Việt Nam. Năm 1262, nhà Trần cho xây dựng phủ Thiên Trường, đặt dấu mốc đầu tiên cho một đô thị Nam Định sau này. Trong suốt thời kỳ lịch sử từ Thiên Trường cho đến Nam Định ngày nay, trải qua các triều đại Trần, Hồ, , Mạc, Tây Sơn, Nguyễn vùng đất này đã nhiều lần đổi tên như Thiên Trường, Vị Hoàng, Sơn Nam, Thành Nam rồi Nam Định. Danh xưng Nam Định chính thức có từ năm 1822, gọi là Trấn Nam Định, sau đến 1831 gọi là tỉnh Nam Định dưới thời vua Minh Mạng. Năm 1921, người Pháp đã phá Thành Nam quy hoạch lại và thành lập thành phố Nam Định. Lúc đó là thành phố cấp 2 (ngang một tỉnh).Trải qua hai cuộc kháng chiến, vai trò của thành phố Nam Định lại có thêm những lần thay đổi và ngày nay trở thành thành phố trực thuộc tỉnh Nam Định, đã được thủ tướng Chính phủ ký quyết định công nhận là đô thị loại I vào năm 2011.[1] Thành phố Nam Định cũng đã được thủ tướng Chính phủ ký quyết định phê duyệt điều chỉnh quy hoạch xây dựng thành phố Nam Định thành trung tâm kinh tế, văn hóa, khoa học và xã hội của tỉnh Nam Định và của tiểu vùng Nam đồng bằng sông Hồng; đây cũng là một thành phố của vùng duyên hải Bắc Bộ.

Nam Định (thành phố)

Vùng Đồng bằng sông Hồng
Bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Va
Tỉnh Nam Định
Vị trí Nam Định trên bản đồ Việt Nam
Vị trí Nam Định trên bản đồ Việt Nam
Nam Định
Trụ sở UBND số 10 Trần Đăng Ninh, thành phố Nam Định
Số điện thoại (+84.228) 3849224
Chủ tịch UBND Lê Quốc Chỉnh
Số fax (+84.228) 3831922
Mật độ 5.093 người/km²
Dân tộc Kinh, Hoa
Biển số xe 18-B1-B2
Diện tích 46,4 km²
Website http://thanhpho.namdinh.gov.vn
Phân chia hành chính 22 phường, 3
Tổng cộng 236.294 người

Tài liệu tham khảo

WikiPedia: Nam Định (thành phố) http://giaothuy.com http://www.nagaco.com //tools.wmflabs.org/geohack/geohack.php?language=v... http://www.chinhphu.vn/portal/page?_pageid=517,346... http://www.chinhphu.vn/portal/page?_pageid=578,333... http://moj.gov.vn/vbpq/Lists/Vn%20bn%20php%20lut/V... http://thanhpho.namdinh.gov.vn http://www.namdinh.gov.vn/Home/thientruong-namdinh... http://ibst.vn/DATA/nhyen/QCVN%2002-2009%20BXD%20S... http://thuvienphapluat.vn/archive/Nghi-dinh/Nghi-d...