Kanji
Kanji

Kanji

Kanji (漢字 (かんじ) (Hán tự), Kanji?) là chữ Hán được sử dụng trong hệ thống chữ viết tiếng Nhật hiện đại cùng với hiraganakatakana. Thuật ngữ tiếng Nhật "kanji" dùng để chỉ các kí tự Trung Quốc nghĩa đen là "Hán tự"[1] và nó được viết cùng kí tự với tiếng Trung mà đọc theo bính âm Quan thoại là "hànzì".[2]