Diễn biến hòa bình

Diễn biến hòa bình là khái niệm được một số nhà nước xã hội chủ nghĩa sử dụng để nói về một chiến lược chính trị của các nước tư bản chủ nghĩa chống lại chủ nghĩa xã hội. Đó là một quá trình âm thầm không đổ máu nhưng sẽ dẫn đến sự loại bỏ vai trò lãnh đạo của Đảng Cộng sản tại các nước xã hội chủ nghĩa [1]. Hiện nay, khái niệm này cũng được dùng để chỉ sự âm thầm can thiệp của một nước phương Tây vào tình hình chính trị nội bộ của một nước đối thủ, dù đó không phải một nước xã hội chủ nghĩa, ví dụ như Nga.[2]Từ diễn biến hòa bình lần đầu tiên được đề cập tới trong thời kỳ Chiến tranh Lạnh bởi John Foster Dulles, ngoại trưởng Mỹ trong những năm 1950, khi nói về chính sách đối phó với Liên Xô.[3] Ý niệm này được Dulles mô tả là một quá trình chuyển đổi "hòa bình" từ một thể chế mà chính phủ Mỹ xem là độc tài sang dân chủ tại một nước cộng sản.[4] Trung Quốc dưới thời Mao Trạch Đông đã tuyên bố chống lại "diễn biến hòa bình" từ năm 1959.[5] Nhất là sau sự kiện Thiên An Môn, báo chí Trung Quốc càng nhấn mạnh "thủ đoạn diễn biến hoà bình" của Tây phương để đánh đổ các Nhà nước cộng sản chủ nghĩa.[6]Một số biến động dưới dạng "diễn biến hòa bình" gần đây diễn ra ở một số quốc gia[7] đã làm thay đổi mô hình chính trị của một đất nước, như việc "tự diễn biến" ở Miến Điện chuyển từ một chế độ quân phiệt (quân đội nắm quyền) sang mô hình nghị viện đầu phiếu[8] hay ở Đông Đức bãi bỏ Nhà nước Cộng sản chủ nghĩa.[9]Ở cách hiểu rộng hơn, "Diễn biến hòa bình" cũng có thể được hiểu là sự sụp đổ của một một quốc gia hoặc một nền văn minh sau một thời gian dài sống trong hòa bình, bởi các yếu tố nội tại bị suy thoái chứ không phải do bị tấn công từ bên ngoài.

Tài liệu tham khảo

WikiPedia: Diễn biến hòa bình http://www.atimes.com/atimes/China/NA11Ad02.html http://www.bbc.com/vietnamese/multimedia/2015/12/1... http://www.cbsnews.com/news/putin-talks-gay-rights... http://www.huffingtonpost.com/nathan-gardels/wei-j... http://www.newnownext.com/china-gay-crackdown/05/2... http://www.nytimes.com/2009/05/25/opinion/25iht-ed... http://www.tandfonline.com/doi/abs/10.1080/1067056... http://www.thejakartapost.com/news/2012/02/16/comm... http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type... http://www.chinaheritagequarterly.org/features.php...