Cacbohydrat
Cacbohydrat

Cacbohydrat

Carbohydrat [α] (tiếng Anh: carbohydrate) hay gluxit (tiếng Pháp: glucide) là một chất hữu cơ có chứa 3 nguyên tử là cácbon (C), oxi (O) và Hiđrô (H) với tỷ lệ H:O = 2:1 (tương tự tỷ lệ của nước H2O). Một cách tổng quát, có thể biểu diễn công thức phân tử của Carbohydrat là Cm(H2O)n hoặc Cn(H2O)m (trong đó m và n là các số tự nhiên khác không, có thể bằng hoặc khác nhau). Đây là một nhóm phổ biến nhất trong bốn nhóm phân tử sinh học chính. Chúng có nhiều vai trò quan trọng trong các cơ thể sống như tích trữ và vận chuyển năng lượng (như tinh bột, glycogen) và các thành phần cấu trúc (như cellulose trong thực vật và chitin trong động vật). Thêm vào đó, carbohydrat và các dẫn xuất của nó có vai trò chính trong quá trình làm việc của hệ miễn dịch, thụ tinh, phát bệnhsinh học phát triển.[1]

Tài liệu tham khảo

WikiPedia: Cacbohydrat http://www.mdl.com/products/framework/chime/ http://www.phschool.com/el_marketing.html http://www.wineclubwizard.com/wine-carbohydrates.h... http://www.cem.msu.edu/~reusch/VirtualText/carbhyd... http://www.biochemweb.org/carbohydrates.shtml http://www.fao.org/docrep/w8079e/w8079e07.htm http://www.functionalglycomics.org/static/consorti... http://www2.ufp.pt/~pedros/bq/carb_en.htm http://www.chem.qmw.ac.uk/iupac/2carb/ https://commons.wikimedia.org/wiki/Category:Carboh...