Động vật
Động vật

Động vật

Phân giới Parazoa(tùy chọn)
Calcarea
Silicarea

Phân giới EumetazoaĐộng vật là một nhóm sinh vật đa bào, nhân chuẩn, được phân loại là giới Động vật (Animalia, đồng nghĩa: Metazoa) trong hệ thống phân loại 5 giới. Cơ thể của chúng lớn lên khi phát triển. Hầu hết động vật có khả năng di chuyển một cách tự nhiên và độc lập.Hầu hết các ngành động vật được biết đến nhiều nhất đã xuất hiện hóa thạch vào thời kỳ Bùng nổ kỷ Cambri, khoảng 542 triệu năm trước. Động vật được chia thành nhiều nhóm nhỏ, một vài trong số đó là động vật có xương sống (chim, động vật có vú, lưỡng cư, bò sát, ); động vật thân mềm (trai, hàu, bạch tuộc, mực, và ốc sên); động vật Chân khớp (cuốn chiếu, rết, côn trùng, nhện, bọ cạp, tôm hùm, tôm); giun đốt (giun đất, đỉa); bọt biểnsứa.

Tài liệu tham khảo

WikiPedia: Động vật http://www.britannica.com/EBchecked/topic/25501 http://www.nature.com/ngeo/journal/vaop/ncurrent/f... http://employees.csbsju.edu/SSAUPE/biol116/Zoology... http://micro.magnet.fsu.edu/cells/animalcell.html http://adsabs.harvard.edu/abs/2010NatGe...3..653M http://nationalzoo.si.edu/Animals/GiantPandas/Pand... http://www.windows.ucar.edu/tour/link=/earth/Life/... http://www.eu-nomen.eu/portal/taxon.php?GUID=urn:l... http://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb119328694 http://data.bnf.fr/ark:/12148/cb119328694