Yên Bái
Yên Bái

Yên Bái

Yên BáiYên Bái [3] là một tỉnh thuộc vùng trung du và miền núi phía Bắc, Việt Nam.[2][4]Năm 2018, Yên Bái là đơn vị hành chính Việt Nam đông thứ 50 về số dân, xếp thứ 56 về Tổng sản phẩm trên địa bàn (GRDP), xếp thứ 57 về GRDP bình quân đầu người, đứng thứ 60 về tốc độ tăng trưởng GRDP. Với 815.600 người dân[5], GRDP đạt 27.404 tỉ Đồng (tương ứng với 1,1902 tỉ USD), GRDP bình quân đầu người đạt 33,6 triệu đồng (tương ứng với 1.459 USD), tốc độ tăng trưởng GRDP đạt 6,31%.[6]

Yên Bái

Biển số xe 21
Website Tỉnh Yên Bái
Chủ tịch HĐND Phạm Thị Thanh Trà
Nông thôn 658.520 người (80,2%)
Tổng cộng 821.030 người [1]
Mã bưu chính 32xxxx
Tỉnh lỵ Thành phố Yên Bái
Diện tích 6.887,7 km²
Thành lập 11/4/1900
Vị trí Yên Bái trên bản đồ Việt Nam
Vị trí Yên Bái trên bản đồ Việt Nam
Mật độ 117 người/km²
Viện trưởng VKSND Lương Văn Thức
Vùng Tây Bắc Bộ
Mã hành chính VN-06, 15 [2]
Chủ tịch UBND Đỗ Đức Duy
Thành thị 162.510 người (19,8%)
Chánh án TAND Phan Văn Tiến
Phân chia hành chính 1 thành phố, 1 thị xã, 7 huyện
Mã điện thoại 216
Bí thư Tỉnh ủy Phạm Thị Thanh Trà
Dân tộc Việt, Tày, Dao, H'Mông và một số dân tộc khác

Tài liệu tham khảo

WikiPedia: Yên Bái http://vi.wikisource.org/wiki/Ngh%E1%BB%8B_quy%E1%... //tools.wmflabs.org/geohack/geohack.php?language=v... http://vanban.chinhphu.vn/portal/page/portal/chinh... http://www.baoyenbai.com.vn/ http://www.gso.gov.vn/Modules/Doc_Download.aspx?Do... http://www.gso.gov.vn/Modules/Doc_Download.aspx?Do... http://www.yenbai.gov.vn/ http://www.yenbai.gov.vn/noidung/tintuc/Pages/chi-... http://thuvienphapluat.vn/archive/Nghi-dinh/Nghi-d... http://thuvienphapluat.vn/archive/Nghi-dinh/Nghi-d...