Yên Bái
Yên Bái

Yên Bái

Yên BáiYên Bái [3] là một tỉnh thuộc vùng trung du và miền núi phía Bắc, Việt Nam.[2][4]Năm 2018, Yên Bái là đơn vị hành chính Việt Nam đông thứ 50 về số dân, xếp thứ 56 về Tổng sản phẩm trên địa bàn (GRDP), xếp thứ 57 về GRDP bình quân đầu người, đứng thứ 60 về tốc độ tăng trưởng GRDP. Với 815.600 người dân[5], GRDP đạt 27.404 tỉ Đồng (tương ứng với 1,1902 tỉ USD), GRDP bình quân đầu người đạt 33,6 triệu đồng (tương ứng với 1.459 USD), tốc độ tăng trưởng GRDP đạt 6,31%.[6]

Yên Bái

Tỉnh lỵ Thành phố Yên Bái
Vị trí Yên Bái trên bản đồ Việt Nam
Vị trí Yên Bái trên bản đồ Việt Nam
Thành lập 11/4/1900
Chánh án TAND Phan Văn Tiến
Viện trưởng VKSND Lương Văn Thức
Tổng cộng 821.030 người [1]
Vùng Tây Bắc Bộ
Mã hành chính VN-06, 15 [2]
Chủ tịch HĐND Phạm Thị Thanh Trà
Website Tỉnh Yên Bái
Mã bưu chính 32xxxx
Nông thôn 658.520 người (80,2%)
Phân chia hành chính 1 thành phố, 1 thị xã, 7 huyện
Mã điện thoại 216
Mật độ 117 người/km²
Dân tộc Việt, Tày, Dao, H'Mông và một số dân tộc khác
Biển số xe 21
Bí thư Tỉnh ủy Phạm Thị Thanh Trà
Thành thị 162.510 người (19,8%)
Diện tích 6.887,7 km²
Chủ tịch UBND Đỗ Đức Duy

Liên quan

Tài liệu tham khảo

WikiPedia: Yên Bái http://vi.wikisource.org/wiki/Ngh%E1%BB%8B_quy%E1%... //tools.wmflabs.org/geohack/geohack.php?language=v... http://vanban.chinhphu.vn/portal/page/portal/chinh... http://www.baoyenbai.com.vn/ http://www.gso.gov.vn/Modules/Doc_Download.aspx?Do... http://www.gso.gov.vn/Modules/Doc_Download.aspx?Do... http://www.yenbai.gov.vn/ http://www.yenbai.gov.vn/noidung/tintuc/Pages/chi-... http://thuvienphapluat.vn/archive/Nghi-dinh/Nghi-d... http://thuvienphapluat.vn/archive/Nghi-dinh/Nghi-d...