Yên (nước)
Yên (nước)

Yên (nước)

Yên quốc (Phồn thể: 燕國; Giản thể: 燕国) là một quốc gia chư hầu ở phía bắc của nhà Chu trong lịch sử Trung Quốc, tồn tại từ thời kỳ đầu của Tây Chu qua Xuân Thu tới Chiến Quốc. Thời kỳ Chiến Quốc Yên là một trong số 7 bảy quốc gia hùng mạnh và có ảnh hưởng tới chiến cuộc nhất, được sử sách liệt vào Chiến Quốc Thất hùng. Lãnh thổ của Yên bao gồm miền bắc tỉnh Hà Bắc, đông bắc tỉnh Sơn Tây, cực đông nam khu tự trị Nội Mông Cổ, phần lớn tỉnh Liêu Ninh, thành phố Thiên Tân và một phần thủ đô Bắc Kinh của Trung Quốc ngày nay.Thời kì đầu lập quốc, nước Yên được đánh giá yếu thế hơn hẳn các quốc gia như nước Tề, nước Sở, nước Triệu, nước Tần, thường xuyên là nạn nhân của các tộc man di phía Đông Bắc. Khi Yên Dịch vương qua đời, Yên vương Khoái kế vị, nội tộc nước Yên bị chấn động do Yên vương Khoái nhường Vương vị cho Tướng quốc Tử Chi. Đến khi Yên Chiêu vương lên ngôi, nước Yên trọng chiêu hiền đãi sĩ, đủ cường lực một thời gian có thể đánh bại quốc gia đối địch nhiều năm là nước Tề.Năm 222 TCN, nước Yên bị nước Tần tiêu diệt.

Yên (nước)

Đơn vị tiền tệ Tiền Trung Quốc
• Bị Tần diệt 222 TCN
Vương  
Thủ đô Lưu Ly Hà (琉璃河; nay là Phòng Sơn, Bắc Kinh)Kế Thành (薊城; nay là tây nam Phong Đài, Bắc Kinh)
Tôn giáo chính Tín ngưỡng dân gian, thờ cúng tổ tiên
Chính phủ Quân chủ
• Cơ Thích được phong ở đất Yên thế kỷ 11 TCN
Vị thế Hầu quốc, Công quốc sau là Vương quốc
Lịch sử