Wikipedia tiếng Việt
Wikipedia tiếng Việt

Wikipedia tiếng Việt

Wikipedia tiếng Việt là phiên bản tiếng Việt của dự án Wikipedia. Website được kích hoạt lần đầu tiên vào tháng 11 năm 2002, lúc đó chỉ có bài viết đầu tiên của dự án là bài Internet Society.[1] Vì dự án không có đủ người đóng góp, Wikipedia tiếng Việt không có thêm bài viết nào cho đến tháng 10 năm 2003 khi Trang Chính được viết,[2] và dự án Wikipedia tiếng Việt được xem như "khởi động lại lần nữa". Tiếp theo đó là bài Alexandre De Rhodes được khởi đầu,[3] và sau đó là các bài Hà Nội, Sài GònNha Trang...[4]Vào tháng 7 năm 2003 đã có một số yêu cầu về hỗ trợ Unicode cho tiếng Việt từ các thành viên của Wikipedia tiếng Việt.[5][6] Website này được nâng cấp qua phần mềm wiki Phase III, sau đó thường được gọi là MediaWiki vào ngày 12 tháng 11 năm 2003.[7] Phiên bản MediaWiki mới có hỗ trợ Unicode, cho phép mọi người có thể viết tiếng Việt dễ dàng hơn rất nhiều.Phiên bản này vẫn bị một số trở ngại do không hỗ trợ gõ chữ Việt trực tiếp trong trang web mà cần thông qua bộ gõ từ bên ngoài. Vào tháng 9 năm 2005, để giải quyết vấn đề này, một số thành viên đã cộng tác để cài đặt bộ gõ JavaScript HIM (nay là AVIM) vào website.[8] Ngoài ra, vấn đề tiếng Việt chưa được tiêu chuẩn hóa hoàn toàn khiến cộng đồng Wikipedia tiếng Việt phải đặt ra nhiều quy tắc về cách bỏ dấu, tên gọi các quốc gia, dùng cách chuyển tự từ ngôn ngữ gốc cho các tên riêng hay địa danh thay vì phiên âm, cách viết ngày tháng, cách viết hoa,...

Wikipedia tiếng Việt

Có sẵn trong Tiếng Việt
Yêu cầu đăng ký Không bắt buộc
Bắt đầu hoạt động tháng 11, 2002; 17 năm trước
Website vi.wikipedia.org
Tình trạng hiện tại Đang hoạt động
Chủ sở hữu Quỹ Wikimedia
Loại website Bách khoa toàn thư mở trực tuyến
Thương mại Không

Tài liệu tham khảo

WikiPedia: Wikipedia tiếng Việt http://www.alexa.com/topsites/countries/VN http://vnexpress.net/gl/kinh-doanh/quoc-te/2010/11... http://article.gmane.org/gmane.science.linguistics... http://article.gmane.org/gmane.science.linguistics... http://www.talawas.org/talaDB/showFile.php?res=339... http://www.vietnamseo.org/kien-thuc-seo/yeu-to-giu... http://lists.wikimedia.org/pipermail/wikitech-l/20... http://stats.wikimedia.org/EN/ChartsWikipediaVI.ht... http://lifestyle.com.vn/wikipedia-viet-bi-nhieu-ng... http://www.pcworld.com.vn/articles/kinh-doanh/quan...