Rừng mưa nhiệt đới
Rừng mưa nhiệt đới

Rừng mưa nhiệt đới

Rừng mưa nhiệt đới là một kiểu của hệ sinh thái xuất hiện nhiều tại vĩ độ 28 độ Bắc hay Nam của đường xích đạo (trong khu vực xích đạo giữa chí tuyến Bắcchí tuyến Nam). Hệ sinh thái này tồn tại nhiệt độ trung bình khá cao và lượng mưa đáng kể. Rừng mưa có thể được tìm thấy ở Châu Á, Châu Úc, Châu Phi, Nam Mỹ, Trung Mỹ và trên nhiều hòn đảo ở Thái Bình Dương, vùng Caribe, Ấn Độ Dương. Theo như bảng phân loại quần xã sinh vật của Quỹ Quốc tế Bảo vệ Thiên nhiên, rừng mưa nhiệt đới được cho là một dạng rừng ẩm ướt nhiệt đới (hay rừng lá rộng ẩm ướt nhiệt đới) và cũng có thể được xem là rừng thường xanh đồng bằng tại xích đạo.[3]

Tài liệu tham khảo

WikiPedia: Rừng mưa nhiệt đới http://www.policyalternatives.ca/publications/moni... http://en.xtbg.ac.cn/ns/es/201009/P020100910328944... http://www.huffingtonpost.com/2012/06/06/brazils-i... http://www.mongabay.com/ http://ngm.nationalgeographic.com/2013/02/venom/ho... http://passporttoknowledge.com/rainforest/main.htm... http://www.reuters.com/article/latestCrisis/idUSN1... http://www.sciencedaily.com/releases/2005/12/05120... http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S... http://www.theguardian.com/world/2012/apr/22/brazi...