Người Chăm
Người Chăm

Người Chăm

Người Chăm, (tiếng Chăm: Urang Campa), còn gọi là người Chàm, người Chiêm, người Chiêm Thành, người Hời...,[4] hiện cư ngụ chủ yếu tại Campuchia, Việt Nam, Malaysia, Thái LanHoa Kỳ. Người Chăm thuộc nhóm chủng tộc Austronesia (người Nam Đảo) có nguồn gốc Đông Nam Á.Dân số người Chăm tại Việt Nam theo số liệu Tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2009 là 161.729 người, xếp thứ 14 về dân số trong cộng đồng các dân tộc Việt Nam[5][6][7].Tiếng Chăm thuộc ngữ tộc Malay-Polynesia của ngữ hệ Nam Đảo (Autronesian).

Người Chăm

Thái Lan 5.000
Pháp 1.000
Việt Nam 161.729[2]
Malaysia 50.000
Hoa Kỳ 3.000
Campuchia 249.000[1]
Ả Rập Xê Út 100
Lào 400[3]

Tài liệu tham khảo

WikiPedia: Người Chăm http://www.oxfordislamicstudies.com/article/opr/t3... http://www.thailandsworld.com/en/thai-people/centr... http://www.state.gov/g/drl/rls/irf/2004/35433.htm http://www.nis.gov.kh/nis/census2008/Census.pdf http://journalarticle.ukm.my/8251/1/Mohamad_Zain_M... http://www.joshuaproject.net/peopctry.php?rop3=110... http://www.joshuaproject.net/people-profile.php?pe... http://www.eias.org/wp-content/uploads/2016/03/EU_... http://www.rfa.org/vietnamese/news/reportfromvn/ch... http://www.iseas.edu.sg/nsc/documents/working_pape...