IAI Kfir
IAI Kfir

IAI Kfir

Israel Aircraft Industries Kfir (Hebrew: כפיר, "Lion Cub - Sư tử con") là một máy bay tiêm kích đa vai trò, bay trong mọi thời tiết được Israel chế tạo. Nó được phát triển dựa vào những cải tiến trên khung máy bay Dassault Mirage 5, với hệ thống điện tử hàng không của Israel và phiên bản động cơ phản lực turbin General Electric J79 do Israel chế tạo.

Tài liệu tham khảo

WikiPedia: IAI Kfir http://www.cloakeddagger.com/page/?Mossad_Ops http://www.danshistory.com/ http://www.israeli-weapons.com/weapons/aircraft/kf... http://www.jpost.com/servlet/Satellite?cid=1202246... http://in.today.reuters.com/news/newsArticle.aspx?... http://www.youtube.com/watch?v=VBGQNqTc9 http://www.iai.co.il/Default.aspx?docID=22950&Fold... http://home.att.net/~jbaugher4/f21.html http://www.milavia.net/aircraft/kfir/kfir.htm http://www.vectorsite.net/avmir3.html#m6