Hin_Namno

Khu bảo tồn đa dạng sinh học quốc gia Hin Namno là một Khu bảo tồn thiên nhiên tại tỉnh Khăm Muộn, Lào. Về phía đông của nó là Vườn quốc gia Phong Nha-Kẻ Bàng thuộc tỉnh Quảng Bình, Việt Nam. Nếu cả hai khu bảo tồn này được kết hợp sẽ tạo thành một trong những vùng carxtơ lớn nhất thế giới.