Gai dầu
Gai dầu

Gai dầu

Gai dầu hay Cần sa, tài mà, gai mèo, lanh mèo, lanh mán, đại ma, hỏa ma, bồ đà, (danh pháp khoa học: Cannabis) là một chi thực vật có hoa bao gồm ba loài: Cannabis sativa L.[1], Cannabis indica Lam., và Cannabis ruderalis Janisch[2]. Ba loài này là thực vật với bản địa ở Trung Á, tiểu lục địa Ấn Độ và các khu vực xung quanh[3]. Các loài trong chi Cannabis đã được gieo trồng từ lâu để lấy sợi, hạt, dầu gai dầu, nhưng cũng được dùng để chữa bệnh hoặc sử dụng như là một loại chất kích thích giải trí.[4]Ở quy mô toàn cầu, trong năm 2013 có 60,4 tấn cần sa được sản xuất hợp pháp[5] Năm 2013 có khoảng 128-232 triệu người được cho là đã sử dụng cần sa như là một loại thuốc tiêu khiển (2,7-4,9% dân số toàn cầu trong độ tuổi 15-65)[6]. Trong số người sử dụng cần sa được thống kê trên thế giới, có 9% những người sử dụng cần sa bị nghiện do lạm dụng cần sa.

Tài liệu tham khảo

WikiPedia: Gai dầu http://pubs.nrc-cnrc.gc.ca/cgi-bin/rp/rp2_gene_e?m... http://books.google.com/books?id=fxoJPVNKYUgC&pg=P... http://content.karger.com/produktedb/produkte.asp?... http://www.newscientist.com/article/mg18725175.200 http://wwwlib.umi.com/dxweb/gateway http://www.gbe-bund.de/gbe10/abrechnung.prc_abr_te... http://www.bio.fsu.edu/faculty-anderson.php http://classics.mit.edu/Herodotus/history.4.iv.htm... http://waynesword.palomar.edu/termlf1.htm http://www.ars-grin.gov/cgi-bin/npgs/html/taxon.pl...