File Explorer

FIle Explorer, trước đây là Windows Explorer, là một ứng dụng quản lý tập tin đi kèm trong tất cả các phiên bản hệ điều hành Windows từ Windows 95 về sau. Nó cung cấp cho người dùng một giao diện trực quan (giao diện người dùng đồ họa) để truy cập vào các tập tin hệ thống. Nó cũng là một trong những thành phần hệ thống có nhiều biểu tượng trên desktop nhất, như là thanh tác vụ và màn hình nền.  Người dùng vẫn có thể điều khiển máy tính mà không cần sử dụng tới Windows Explorer (ví dụ lệnh File | Run trong Task Manager trên các phiên bản Windows dựa trên Windows NT sẽ hoạt động mà không cần nó, cũng như các lệnh gõ vào command prompt), tuy nhiên File Explorer vẫn là phương pháp đơn giản, hiệu quả và được số đông người dùng tin cậy.

Tài liệu tham khảo

WikiPedia: File Explorer http://www.cnet.com/news/seven-days-of-vista-day-4... http://answers.microsoft.com/en-us/windows/forum/w... http://msdn.microsoft.com/en-us/library/cc144118(V... http://msdn.microsoft.com/en-us/library/cc144171(V... http://msdn.microsoft.com/en-us/library/ms689718.a... http://msdn.microsoft.com/msdnmag/issues/04/01/Win... http://msdn2.microsoft.com/en-us/library/aa969361.... http://msdn2.microsoft.com/en-us/library/bb776147.... http://windows.microsoft.com/en-us/windows-vista/a... http://www.microsoft.com/downloads/details.aspx?fa...