El Niño
El Niño

El Niño

Chú thích:Normal Conditions là trạng thái bình thường.Hình biểu diễn Convective Circulation là đối lưu khí quyển.Equator là xích đạo.Màu đỏ thẫm là dòng nước ấm.Mũi tên màu trắng là phương hướng dòng nước biển tầng ngoài.Thermocline là tầng nhảy lên nhiệt độ, ngăn chia ra hai phần: phần trên là miền nước ấm, phần dưới là miền nước lạnh.120 độ E là 120 độ kinh đông.80 độ W là 80 độ kinh tây.Hiện tượng En Ni-nhô (chữ Tây Ban Nha: fenómeno El Niño, chữ Anh: El Niño phenomenon), lại gọi là Hiện tượng Con trai của Chúa, kết hợp với Dao động sóng cả phương nam - một hiện tượng khác, gọi là ENSO, là danh từ mà ngư dân ở một khu vực dọc bờ biển PeruEcuador sử dụng để mà xưng hô một thứ hiện tượng khí hậu khác thường. Chủ yếu chỉ nhiệt độ mặt biển ở đại dương nhiệt đới của phần phía đông và trung tâm Thái Bình Dương liên tục không ngừng thay đổi làm cho nóng ấm một cách khác thường, khiến cho mô thức khí hậu của cả thế giới phát sinh biến hoá, hình thành một ít khu vực khô cạn và một ít khu vực khác lượng mưa xuống lại vượt hơn mức độ thường.