Danh sách các pharaon
Danh sách các pharaon

Danh sách các pharaon

Danh sách các pharaon của Ai Cập cổ đại bắt đầu từ giai đoạn Tiền Vương triều khoảng năm 3100 trước công nguyên tới Vương triều Ptolemy sau khi Ai Cập trở thành một tỉnh La Mã dưới thời Augustus vào năm 30 TCN.Niên đại trị vì của các Pharaon gần đúng. Danh sách các Pharaon được đưa theo bảng niên đại của Ai Cập cổ đại.

Danh sách các pharaon

Danh hiệu Tước vị 5 danh hiệu
Nhà quân chủ cuối cùng Nectanebo II
(bản địa cuối cùng)[1]
Cleopatra & Caesarion
(thực tế cuối cùng)
Nhà quân chủ đầu tiên Narmer (còn được biết đến với tên Menes)
Dinh cơ chính thức Thay đổi theo thời kỳ
Tấn phong Quyền thần thánh
Kết thúc chế độ quân chủ 343 TCN
(pharaon bản địa cuối cùng)[1]
30 TCN
(pharaon người Hy Lạp cuối cùng)
Nền quân chủ bắt đầu khoảng 3100 TCN

Tài liệu tham khảo

WikiPedia: Danh sách các pharaon http://egyptianchronology.com/ http://www.egyptologyonline.com/manetho.htm http://www.phouka.com/pharaoh/egypt/history/00king... http://egyptologie.ff.cuni.cz/pdf/AS%202000_mensi.... http://xoomer.alice.it/francescoraf/hesyra/pribsn.... http://dx.doi.org/10.1126/science.1189395 http://www.narmer.pl/dyn/00en.htm http://www.narmer.pl/main/chr_his_en.htm http://www.tyndale.cam.ac.uk/Egypt/index.htm http://www.digitalegypt.ucl.ac.uk//chronology/amen...