Chiến tranh biên giới Tây Nam

Chính sách chống Việt Nam của chính quyền Khmer Đỏ.
Pol Pot mở cuộc tấn công xâm lược Việt Nam trên toàn tuyến biên giới Tây Nam, thi hành chính sách diệt chủng đối với người Việt. Thái Lan
Nguồn Việt Nam: 23 sư đoàn với gần 200.000 quân, trong đó 19 sư đoàn đã tham gia tấn công vào Việt Nam[1]Toàn cuộc chiến (từ năm 1977 tới 1989): Trên 100.000 lính Khmer Đỏ chết
hàng chục ngàn dân thường chết vì bệnh tật hoặc thiếu ănChiến tranh biên giới Tây Nam là cuộc xung đột quân sự giữa Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt NamCampuchia Dân chủ. Cuộc chiến có nguyên nhân từ các hoạt động quân sự của quân Khmer Đỏ tấn công vào lãnh thổ Việt Nam, giết chóc người dân và đốt phá làng mạc Việt Nam trong những năm 1975 – 1978.Việc đánh đổ Khmer Đỏ đã được thực hiện xong từ năm 1979, tuy nhiên tàn quân Khmer Đỏ vẫn còn tồn tại và đe dọa chính phủ mới tại Campuchia, và Việt Nam đóng quân ở lại Campuchia trong suốt 10 năm tiếp theo[10]

Chiến tranh biên giới Tây Nam

Thời gian 25 tháng 12, 1978 (1978-12-25) – 26 tháng 9, 1979 (1979-09-26)
(10 năm, 9 tháng và 1 ngày)
Địa điểm Campuchia, biên giới Tây Nam Việt Nam, biên giới phía đông Thái Lan
Nguyên nhân bùng nổ Căng thẳng Quan hệ giữa Việt Nam và Campuchia dưới chế độ Khmer Đỏ được Trung Quốc hậu thuẫn.

Chính sách chống Việt Nam của chính quyền Khmer Đỏ.
Pol Pot mở cuộc tấn công xâm lược Việt Nam trên toàn tuyến biên giới Tây Nam, thi hành chính sách diệt chủng đối với người Việt.

Thời gianĐịa điểmNguyên nhân bùng nổKết quảThay đổi lãnh thổ
Thời gian25 tháng 12, 1978 (1978-12-25) – 26 tháng 9, 1979 (1979-09-26)
(10 năm, 9 tháng và 1 ngày)
Địa điểmCampuchia, biên giới Tây Nam Việt Nam, biên giới phía đông Thái Lan
Nguyên nhân bùng nổCăng thẳng Quan hệ giữa Việt Nam và Campuchia dưới chế độ Khmer Đỏ được Trung Quốc hậu thuẫn.

Chính sách chống Việt Nam của chính quyền Khmer Đỏ.
Pol Pot mở cuộc tấn công xâm lược Việt Nam trên toàn tuyến biên giới Tây Nam, thi hành chính sách diệt chủng đối với người Việt.

Kết quảQuân đội Nhân dân Việt Nam chiến thắng
Chế độ Khmer Đỏ bị lật đổ.
Kết thúc nạn diệt chủng Campuchia
Quân đội Nhân dân Việt Nam rút quân lần 1 năm 1982
Quân đội Nhân dân Việt Nam cơ bản hoàn thành các nỗ lực bình định vào năm 1986.
Tiếp tục xung đột giữa các bè phái Campuchia.
Thay đổi lãnh thổViệt Nam đóng quân tại Campuchia cho tới ngày 26 tháng 9 năm 1989.
Tàn quân Khmer Đỏ bị đẩy về biên giới Thái Lan.
Cộng hòa Nhân dân Campuchia thành lập.
Hội nghị Paris về Campuchia được thành lập
Sau khi Việt Nam rút quân, Campuchia thành lập chính chính phủ liên hiệp 3 phái
Phiên tòa xử tội ác chiến tranh, tội ác diệt chủng, tội ác chống lại loài người của Khmer Đỏ được thành lập năm 1997
Kết quả Quân đội Nhân dân Việt Nam chiến thắng
Chế độ Khmer Đỏ bị lật đổ.
Kết thúc nạn diệt chủng Campuchia
Quân đội Nhân dân Việt Nam rút quân lần 1 năm 1982
Quân đội Nhân dân Việt Nam cơ bản hoàn thành các nỗ lực bình định vào năm 1986.
Tiếp tục xung đột giữa các bè phái Campuchia.
Thay đổi lãnh thổ Việt Nam đóng quân tại Campuchia cho tới ngày 26 tháng 9 năm 1989.
Tàn quân Khmer Đỏ bị đẩy về biên giới Thái Lan.
Cộng hòa Nhân dân Campuchia thành lập.
Hội nghị Paris về Campuchia được thành lập
Sau khi Việt Nam rút quân, Campuchia thành lập chính chính phủ liên hiệp 3 phái
Phiên tòa xử tội ác chiến tranh, tội ác diệt chủng, tội ác chống lại loài người của Khmer Đỏ được thành lập năm 1997

Tài liệu tham khảo

WikiPedia: Chiến tranh biên giới Tây Nam http://books.google.com/books?id=3NHoI2HoFiQC&prin... http://books.google.com/books?id=A-MPlsiTKgIC http://books.google.com/books?id=FEpuVkgzFJYC&prin... http://books.google.com/books?id=KoaKt8a_7ngC http://books.google.com/books?id=Mq8sAcvg-AgC http://books.google.com/books?id=OWVFpQjmNaAC http://books.google.com/books?id=o9J3xT3jVtIC http://www.todayonline.com/world/asia/s-china-sea-... http://www.voanews.com/vietnamese/archive/2004-07/... http://www.yale.edu/cgp/army_v3.html