Cố đô Hoa Lư
Cố đô Hoa Lư

Cố đô Hoa Lư

Cố đô Hoa Lư là quần thể di tích quốc gia đặc biệt quan trọng của Việt Nam đồng thời là một trong 4 vùng lõi của quần thể di sản thế giới Tràng An đã được UNESCO công nhận. Hệ thống di tích ở Hoa Lư liên quan đến sự nghiệp của các nhân vật lịch sử thuộc ba triều đại nhà Đinh, nhà Tiền Lê và khởi đầu nhà Lý, tính từ Đinh Tiên Hoàng đến Lý Thái Tông trong lịch sử.[1] Hoa Lư là kinh đô đầu tiên của nhà nước phong kiến Trung ương tập quyền ở Việt Nam với các dấu ấn lịch sử: thống nhất giang sơn, đánh Tống - dẹp Chiêm và phát tích quá trình định đô Hà Nội.[2] Năm 1010 vua Lý Thái Tổ dời kinh đô từ Hoa Lư (Ninh Bình) về Thăng Long (Hà Nội), Hoa Lư trở thành Cố đô. Các triều vua , Trần, , Nguyễn sau đó dù không đóng đô ở Hoa Lư nữa nhưng vẫn cho tu bổ và xây dựng thêm ở đây nhiều công trình kiến trúc như đền, lăng, đình, chùa, phủ… Khu di tích lịch sử Cố đô Hoa Lư hiện nay có diện tích quy hoạch 13,87 km² thuộc tỉnh Ninh Bình. Với bề dày thời gian hơn 1000 năm, Cố đô Hoa Lư là nơi lưu trữ các di tích lịch sử qua nhiều thời đại.

Tài liệu tham khảo

WikiPedia: Cố đô Hoa Lư http://books.google.com/books?id=QfQyAAAAMAAJ http://books.google.com/books?id=befqNQAACAAJ http://books.google.com/books?id=hIBJPgAACAAJ http://www.informatik.uni-leipzig.de/~duc/sach/dvs... http://vnexpress.net/gl/xa-hoi/du-lich/2010/05/3ba... http://daitangkinhvietnam.org/lich-su-phat-giao/ph... http://afamily.vn/du-lich/20110208020146606/4-den-... http://baochinhphu.vn/Chi-dao-quyet-dinh-cua-Chinh... http://vanban.chinhphu.vn/portal/page?_pageid=578,... http://dantri.com.vn/van-hoa/bao-vat-quoc-gia-cot-...