Boeing_Commercial_Airplanes

Không tìm thấy kết quả Boeing_Commercial_Airplanes

Bài viết tương tự

English version Boeing_Commercial_Airplanes


Boeing_Commercial_Airplanes

Loại hình Cổ phần hữu hạn
Nhân viên chủ chốt Jim McNerney, CEO
Sản phẩm Máy bay thương mại
máy bay quân sự
đạn dược
các hệ thống tàu vũ trụ
Website www.boeing.com
Trụ sở chính Chicago, Illinois, Hoa Kỳ
Số nhân viên 152.091 (1 tháng 9 năm 2005)
Thành lập 1916 (năm 1917, có tên như hiện nay), Seattle, Washington
Doanh thu $52,45 tỷ USD (FY 2004)
($1,95B)
Ngành nghề Máy bayquốc phòng
Mã niêm yết