Akkadia

Không tìm thấy kết quả Akkadia

Bài viết tương tự

English version Akkadia


Akkadia

• 2334–2279 TCN Sargon (đầu tiên)
Vua  
• Sargon chinh phục toàn Akkad khoảng 2340 TCN — khoảng 2284 TCN
Thời kỳ Thời đại đồ đồng
Hiện nay là một phần của
Ngôn ngữ thông dụng Tiếng Akkad
Thủ đô Akkad
Tôn giáo chính Tôn giáo Sumer
Chính phủ Quân chủ
• Giải thể khoảng 2154 TCN
• Thành lập khoảng 2334 TCN
• 2334 TCN[1] 800.000 km2
(308.882 mi2)
• 2170–2154 TCN Shu-turul (cuối cùng)