Ô nhiễm môi trường
Ô nhiễm môi trường

Ô nhiễm môi trường

Ô nhiễm môi trường là hiện tượng môi trường tự nhiên bị bẩn, đồng thời các tính chất vật lý, hóa học, sinh học của môi trường bị thay đổi gây tác hại tới sức khỏe con người và các sinh vật khác[1]. Ô nhiễm môi trường chủ yếu do hoạt động của con người gây ra. Ngoài ra, ô nhiễm còn do một số hoạt động của tự nhiên khác có tác động tới môi trường.

Tài liệu tham khảo

WikiPedia: Ô nhiễm môi trường http://www.environment.gov.au/soe/2006/publication... http://www.tc.gc.ca/programs/environment/ems/epr20... http://www.merriam-webster.com/dictionary/pollutio... http://news.nationalgeographic.com/news/2007/07/07... http://www.nytimes.com/2007/08/26/world/asia/26chi... http://www.nytimes.com/2013/04/02/world/asia/air-p... http://pubs.cas.psu.edu/FreePubs/pdfs/uo198.pdf http://www.indianpediatrics.net/may2008/may-388-39... http://www.blacksmithinstitute.org/wwpp2007/finalR... //dx.doi.org/10.1016%2F0004-6981(87)90267-8