Zud
Zud

Zud

Một zud hoặc dzud (tiếng Mông Cổ: зуд, tiếng Hán còn gọi là Bạch phong mao) là một thuật ngữ của người Mông Cổ đặt cho một mùa đông nghiêm trọng, trong đó số lượng lớn vật nuôi chết, chủ yếu là do đói do không thể ăn cỏ, trong các trường hợp khác là do trực tiếp từ cái lạnh. Có nhiều loại zud khác nhau, bao gồm zud "trắng", đó là một mùa đông cực kỳ nhiều tuyết, trong đó vật nuôi không thể tìm thấy thức ăn để bổ sung cho chính nó qua lớp tuyết phủ và rồi chết đói.Một phần ba dân số Mông Cổ phụ thuộc hoàn toàn vào loại hình nông nghiệp chăn nuôi du mục phục vụ cho sinh kế của họ và zud khắc nghiệt có thể gây ra khủng hoảng kinh tế và các vấn đề về an ninh lương thực trong nước.[1] Thảm họa thiên nhiên này chỉ có ở Mông Cổ.[2][3]

Tài liệu tham khảo

WikiPedia: Zud http://www.bbc.com/news/world-asia-35983912 http://www.jst.go.jp/astf/document2/en_33doc.pdf http://ubpost.mongolnews.mn/index.php?option=com_c... http://www.montsame.mn/index.php?option=com_news&m... http://www.montsame.mn/index.php?option=com_news&m... http://www.adb.org/news/adb-approves-2-million-her... http://www.eurasianet.org/node/78061 http://www.mercycorps.org/articles/mongolia/mongol... http://newint.org/features/web-exclusive/2016/05/1... //en.wikipedia.org/wiki/The_Guardian