Zatanna

Zatanna Zatara là nhân vật siêu anh hùng hư cấu xuất hiện trong sách truyện tranh của Mỹ, xuất bản bởi DC Comics. Nhân vật được tạo ra bởi Gardner Fox và Murphy Anderson, lần đầu tiên xuất hiện trong Hawkman #4 (Tháng 11 năm 1964).Cô tên đầy đủ là Zatanna Zatara, là con gái của nhà ảo thuật Giovanni "John" Zatara. Nguồn sức mạnh phép thuật của cô có từ từ gen di truyền của cha mình, cũng như là hậu nhân của Homo magi, một chủng tộc sử dụng ma thuật từ xa xưa.

Zatanna

Cộng sự Zatara
John Constantine
Batman
Xuất hiện lần đầu Hawkman #4
(Tháng 10–Tháng 11 năm 1964)
Nhân vật hỗ trợ Timothy Hunter
Loài Homo magi
Khả năng
Danh tính thật Zatanna Zatara
Sáng tạo bởi Gardner Fox
Murphy Anderson
Nhóm liên kết Justice League[1]
Justice League Dark
Sentinels of Magic
Seven Soldiers
Nhà xuất bản DC Comics