Zachęta
Zachęta

Zachęta

Phòng trưng bày nghệ thuật quốc gia Zachęta (Ba Lan: Zachęta Narodowa Galeria Sztuki) nằm ở trung tâm Warsaw, Ba Lan. Mục đích chính của Phòng trưng bày là trình bày tác phẩm và hỗ trợ các nghệ sĩ nghệ thuật đương đại Ba Lan. Với nhiều triển lãm của các nghệ sĩ nước ngoài nổi tiếng, phòng trưng bày cũng đã mở rộng trên quy mô quốc tế.Từ " zachęta " có nghĩa là khuyến khích. Phòng trưng bày Zachęta lấy tên từ Towarzystwo Zachęty do Sztuk Pięknych (Hiệp hội khuyến khích nghệ thuật), được thành lập tại Warsaw vào năm 1860.

Zachęta

Thành lập 13 tháng 12, 1860 (1860-12-13)
Trang web www.zacheta.art.pl
Kiểu Bảo tàng nghệ thuật đương đại Ba Lan
Vị trí Vác-sa-va, Ba Lan
Giám đốc Hanna Wróblewska