Yêu cầu thị thực đối với công dân Việt Nam
Yêu cầu thị thực đối với công dân Việt Nam

Yêu cầu thị thực đối với công dân Việt Nam

Yêu cầu thị thực đối với công dân Việt Nam là những quy định của cơ quan chức năng nước ngoài về việc xuất nhập cảnh qua cửa khẩu nước đó của công dân Việt Nam mang hộ chiếu Việt Nam. Quan hệ ngoại giao giữa hai bên và mức độ phát triển kinh tế của Việt Nam ảnh hưởng rất lớn đến quyền được nhập cảnh của công dân Việt Nam vào các nước khác.

Tài liệu tham khảo

WikiPedia: Yêu cầu thị thực đối với công dân Việt Nam http://www.immi.gov.au/e_visa/600.htm http://www.mfa.bg/en/pages/109/index.html http://www.cancilleria.gov.co/newsroom/news/ciudad... http://www.gmanetwork.com/news/story/338457/pinoya... http://www.tehrantimes.com/index_View.asp?code=248... http://www.timaticweb.com/cgi-bin/tim_website_clie... http://www.timaticweb.com/cgi-bin/tim_website_clie... http://www.timaticweb.com/cgi-bin/tim_website_clie... http://www.timaticweb.com/cgi-bin/tim_website_clie... http://www.timaticweb.com/cgi-bin/tim_website_clie...