Xung đột Hồng Kông – Trung Quốc đại lục
Xung đột Hồng Kông – Trung Quốc đại lục

Xung đột Hồng Kông – Trung Quốc đại lục

Quan hệ giữa người dân ở Hồng KôngTrung Quốc đại lục đã tương đối căng thẳng vào đầu những năm 2000. Nhiều yếu tố đã đóng góp, bao gồm các cách hiểu khác nhau về nguyên tắc "Một quốc gia, hai chế độ"; chính sách của Hồng Kông và chính quyền trung ương để khuyến khích du khách đại lục đến Hồng Kông; và môi trường kinh tế thay đổi.Những căng thẳng này được thể hiện như sự thù địch đối với người đại lục bởi các chủ thể chính trị cấp tiến và cả những công dân bình thường. Rộng hơn, sự phẫn nộ đối với sự hội tụ hoặc đồng hóa của đại lục-Hồng Kông, sự can thiệp từ Trung Quốc đại lục vào các vấn đề nội bộ của Hồng Kông. Trong khi một số người đại lục coi người Hồng Kông là người kiêu ngạo, vô ơn và không trung thành, thì người Hồng Kông lại coi người đại lục là người thô lỗ, xấu tính, học kém và bẩn thỉu.[1][2]

Tài liệu tham khảo

WikiPedia: Xung đột Hồng Kông – Trung Quốc đại lục http://www.news.com.au/business/protest-at-dolce-a... http://www.cbc.ca/news/world/hong-kong-fears-pro-c... http://orientaldaily.on.cc/cnt/news/20110206/00174... http://orientaldaily.on.cc/cnt/news/20120108/00176... http://the-sun.on.cc/cnt/news/20120210/00661_001.h... http://chineseculture.about.com/od/Chinese-Pop-Cul... http://www.chinadailyasia.com/opinion/2012-11/01/c... http://www.ejinsight.com/20150629-why-hk-bashing-o... http://www.ejinsight.com/20150821-is-it-time-for-h... http://www.ejinsight.com/20151006-how-johannes-cha...