Xung đột Ả Rập-Israel
Xung đột Ả Rập-Israel

Xung đột Ả Rập-Israel

Được hỗ trợ bởi:
 Hoa Kỳ (1973–)Được hỗ trợ bởi:
 Liên Xô (1967–91)[2]
Dải Gaza (2006–)Được hỗ trợ bởi:
 Iran (2006–12)≈1.723 cái chết dân sự[4] ≈1.050 người dân SLA tử vong[5]Xung đột Ả Rập-Israel (tiếng Ả Rập: الصراع العربي الإسرائيلي‎, tiếng Hebrew: הסכסוך הישראלי ערבי‎) là những hành vi thù địch và căng thẳng chính trị đã kéo dài khoảng một thế kỷ. Nó liên quan tới sự thành lập Nhà nước Israel hiện đại, cũng như sự thành lập và độc lập của nhiều quốc gia Ả Rập trong cùng thời kỳ, và mối quan hệ giữa các nước Ả Rập và Israel (xem bài liên quan Xung đột Israel-Palestine).

Xung đột Ả Rập-Israel

Thời gian c. 15 tháng 5 năm 1948–nay
(71 năm, 9 tháng, 3 tuần và 6 ngày)
Pha chính: 1948–1982[1]
Địa điểm Trung Đông
Kết quả Cấp thấp đang diễn ra:
Thời gianĐịa điểmKết quả
Thời gianc. 15 tháng 5 năm 1948–nay
(71 năm, 9 tháng, 3 tuần và 6 ngày)
Pha chính: 1948–1982[1]
Địa điểmTrung Đông
Kết quảCấp thấp đang diễn ra:

Tài liệu tham khảo

WikiPedia: Xung đột Ả Rập-Israel http://www.dommartin.cc/COEXISTENCE%20WEB/COVER.ht... http://www.britannica.com/eb/article-219430/Israel http://www.britannica.com/eb/article-219432/Israel http://www.cnn.com/2006/WORLD/meast/08/14/mideast.... http://www.cnn.com/SPECIALS/2003/mideast/ http://diplomacymonitor.com/stu/dm.nsf/issued?open... http://factsofisrael.com/blog/index.php http://www.haaretz.com/ http://www.haaretz.com/print-edition/news/memorial... http://web.israelinsider.com/bin/en.jsp?enPage=Hom...