Winnie_Madikizela-Mandela
Winnie_Madikizela-Mandela

Winnie_Madikizela-Mandela

Winnie Madikizela-Mandela (tên khai sinh là Nomzamo Winifred Zanyiwe Madikizela, sinh ngày 26 tháng 9 năm 1936[1] mất ngày 2 tháng 3 năm 2018)[2] hay bà còn có tên khác là Winnie Mandela là tên của một chính trị gia và cũng là một nhà hoạt động chống phân biệt chủng tộc người Nam Phi. Ngoài ra, bà cũng là vợ cũ của tổng thống Nam Phi Nelson Mandela. Bà là một thành viên của nghị viện Nam Phi và phục vụ ở đó từ năm 1994 đến năm 2003[3] và từ năm 2009 đến khi bà qua đời[4]. Bà là phó bộ trưởng từ năm 1994 đến năm 1996. Đảng chính trị của bà là đảng Dân tộc châu Phi (tiếng Anh: African National Congress).

Tài liệu tham khảo

WikiPedia: Winnie_Madikizela-Mandela http://www.nndb.com/people/292/000023223/ http://www.702.co.za/articles/298087/winnie-was-bo... https://www.amazon.com/Winnie-Mandela-Anne-Preez-B... https://www.brandsouthafrica.com/governance/develo... https://www.news24.com/SouthAfrica/News/Winnie-gra... https://news.sky.com/story/anti-apartheid-campaign... https://www.theguardian.com/world/2018/apr/02/winn... https://web.archive.org/web/20130316233444/http://... https://www.telegraph.co.uk/news/worldnews/africaa... https://www.iol.co.za/mercury/opinion-the-conscien...