Wine (phần mềm)
Wine (phần mềm)

Wine (phần mềm)

Wine (viết tắt của Wine is not an emulator - Wine không phải là chương trình giả lập) là một phần mềm tự do nguồn mở dùng để chạy các phần mềm viết cho Windows trên các hệ điều hành tương tự Unix (Linux, FreeBSD,...). Wine cũng cung cấp một thư viện phần mềm, được gọi là Winelib, dựa vào đó các nhà phát triển có thể biên dịch các ứng dụng Windows để giúp port chúng sang các hệ thống tương tự Unix.[12]Wine cung cấp môi trường runtime Windows riêng để chuyển các lời gọi hệ thống Windows thành các lời gọi hệ thống tuân thủ POSIX,[13] tạo lại cấu trúc thư mục của hệ thống Windows và cung cấp các triển khai thay thế của các thư viện hệ thống,[14] dịch vụ hệ thống Windows thông qua wineserver[15] và nhiều thành phần khác (như Internet Explorer, Windows Registry Editor,[16]msiexec[17]). Wine chủ yếu được viết bằng kỹ thuật đảo ngược thử nghiệm hộp đen, để tránh các vấn đề bản quyền.[18]Việc lựa chọn "Wine is Not an Emulator" làm tên của Wine Project là kết quả của một cuộc thảo luận đặt tên vào tháng 8 năm 1993[19] và ghi danh cho David Niemi. Có một số nhầm lẫn gây ra bởi FAQ khi sử dụng Windows Emulator[20] và các nguồn không hợp lệ khác xuất hiện sau khi tên Wine Project được đặt. Không có mô phỏng mã hoặc ảo hóa xảy ra khi chạy một ứng dụng Windows trong Wine.[21] Mô phỏng "thường sẽ đề cập đến việc thực thi mã được biên dịch dành cho một bộ xử lý (ví như x86) bằng cách giải thích/biên dịch lại phần mềm chạy trên một bộ xử lý khác (ví như PowerPC). Mặc dù tên đôi khi xuất hiện trong các biểu mẫu WINE và wine, các nhà phát triển dự án đã đồng ý tiêu chuẩn hóa mẫu Wine.[22]Wine được phát triển chủ yếu cho Linux và macOS,[23] và (Tính đến tháng 11 năm 2018[cập nhật]) các gói được duy trì tốt có sẵn cho cả hai nền tảng.[24]Trong một khảo sát năm 2007 bởi desktoplinux.com với 38.500 người dùng máy tính để bàn Linux, 31,5% số người được hỏi đã báo cáo sử dụng Wine để chạy các ứng dụng Windows.[25] Con số này lớn hơn tất cả các chương trình ảo hóa x86 cộng lại, cũng như lớn hơn 27,9% người báo cáo không chạy các ứng dụng Windows.[26]

Wine (phần mềm)

Phát hành lần đầu 4 tháng 7 năm 1993; 27 năm trước (1993-07-04)
Viết bằng C,[3] Yacc,[4] JavaScript,[5] C++,[6] Perl[7]
Phiên bản ổn định
5.0.2 [1] / 7 tháng 8 năm 2020; 34 ngày trước (2020-08-07)
Website http://www.winehq.org
Hệ điều hành
Repository https://source.winehq.org/git/wine.githttps://github.com/wine-mirror/wine
Ngôn ngữ có sẵn Tiếng Anh
Nền tảng x86, x86-64, ARM
Giấy phép GNU LGPLv2.1+[10][11]
Phát triển bởi Alexander Julliard và nnk
Thể loại Phần mềm miễn phí
Bản xem thử
5.15[2] / 14 tháng 8 năm 2020; 27 ngày trước (2020-08-14)

Tài liệu tham khảo

WikiPedia: Wine (phần mềm) http://www.tatanka.com.br/ http://www.bordeauxgroup.com/press-release/bordeau... http://media.codeweavers.com/pub/crossover/case_st... http://www.desktoplinux.com/cgi-bin/survey/survey.... http://www.desktoplinux.com/news/NS8454912761.html http://findarticles.com/p/articles/mi_m0CGN/is_199... http://groups.google.com/groups?group=comp.emulato... http://archive09.linux.com/feature/21411 http://archive09.linux.com/feature/42031 http://www.mail-archive.com/ros-diffs@reactos.org/...