Vĩ độ
Vĩ độ

Vĩ độ

Vĩ độ, thường được ký hiệu bằng chữ cái phi ( ϕ {\displaystyle \phi \,\!} ) trong bảng chữ cái Hy Lạp, là giá trị xác định vị trí của một điểm trên bề mặt Trái Đất (hay các hành tinh khác) ở phía bắc hay phía nam của xích đạo. Vĩ tuyến là các đường nằm ngang được chỉ ra trên các bản đồ chạy theo hướng đông-tây. Về mặt toán học, vĩ độ là giá trị góc tính bằng độ (ký hiệu °) và/hoặc các đơn vị nhỏ hơn (như phút, giây v.v) nằm trong khoảng từ 0° ở xích đạo tới 90° ở hai cực (90° vĩ bắc đối với Bắc cực hay 90° vĩ nam cho Nam cực của Trái Đất). Góc phụ nhau của vĩ độ gọi là độ dư vĩ. Có thể hiểu đơn giản là đường thẳng nằm ngang cách bề mặt so với trục trái đất về phía Bắc và Nam áp chí tuyến

Tài liệu tham khảo

WikiPedia: Vĩ độ http://www.3dsoftware.com/Cartography/USGS/MapProj... http://geography.about.com/library/howto/htdegrees... http://www.infosports.com/m/map.htm http://www.marinewaypoints.com/learn/greatcircle.s... http://www.mobilgistix.com/Resources/GIS/Locations... http://www.mundivideo.com/coordinates.htm http://www.tageo.com/ http://jan.ucc.nau.edu/~cvm/latlon_find_location.h... http://www.fcc.gov/mb/audio/bickel/DDDMMSS-decimal... http://earthobservatory.nasa.gov/Study/Location/