Suryavarman_II
Suryavarman_II

Suryavarman_II

Suryavarman II (thụy hiệu Paramavishnuloka) là một vị vua của Đế quốc Khmer từ năm 1113 đến 1145. Ông là người đã cho xây Angkor Wat thờ thần Hindu Vishnu. Thành tựu rực rỡ của ông trong kiến trúc, nhiều chiến dịch quân sự và việc phục hồi chính quyền mạnh đã khiến cho nhiều nhà lịch sử xếp Suryavarman là một trong vị vua vĩ đại nhất của đế quốc này.