Siemens_AG

Siemens AG là hãng thiết bị công nghiệp lớn nhất của CHLB Đức và châu Âu[2], các trụ sở quốc tế của Siemens đóng ở BerlinMünchen. Công ty này có 6 lĩnh vực kinh doanh: tự động hóa & điều khiển, điện lực, vận tải, y tế, thông tin và liên lạc và chiếu sáng. Ngày 28 tháng 11 năm 2007, Siemens tổ chức lại thành 3 nhóm: công nghiệp, năng lượng, chăm sóc y tế với 15 phân ban. Trên khắp thế giới, Siemens có nhiều công ty con và sử dụng khoảng 480.000 nhân công[3] ở 90 quốc gia và có doanh số toàn cầu đạt 72,488 tỷ Euro trong năm tài chính 2007[3]. Siemens AG được niêm yết tại Sở giao dịch chứng khoán Frankfurt và đã niêm yết tại Sở giao dịch chứng khoán New York từ ngày 12 tháng 3 năm.

Siemens_AG

Nhân viên chủ chốt Peter Löscher, President & CEO
Wolfgang Dehen, CEO Energy Sector
Heinrich Hiesinger, CEO Industry Sector
Jim Reid-Anderson, CEO Healthcare Sector
Loại hình Public (AG)
(Bản mẫu:ISIN, FWB: SIE, NYSESI)
Sản phẩm Communication Systems
Power Generation
Industrial Automation and Control
Lighting
Medical Equipment
Transportation and Automotive
Water Technologies
Building Technologies
Home Appliances
Người sáng lập Werner von Siemens
Chi nhánh Industry Sector, Energy Sector, Healthcare Sector
Website www.siemens.com
Trụ sở chính BerlinMunich, Đức
Số nhân viên 480,000 (2008-01-03)
Thành lập 1847 in Berlin, Đức
Dịch vụ Business Services
Financing
Construction
Doanh thu $ 110.82 billion (2008)[1]
Ngành nghề Conglomerates