Rutheni
Rutheni

Rutheni

Rutheni (tiếng Latinh: Ruthenium) là một nguyên tố hóa học có ký hiệu Rusố nguyên tử 44. Là một kim loại chuyển tiếp trong nhóm platin của bảng tuần hoàn, rutheni được tìm thấy trong các quặng platin và được sử dụng như là chất xúc tác trong một số hợp kim platin.

Rutheni

Độ cứng theo thang Mohs 6,5
Trạng thái vật chất Chất rắn
Nhiệt bay hơi 591,6 kJ·mol−1
Mật độ ở thể lỏng ở nhiệt độ nóng chảy: 10,65 g·cm−3
Mô đun nén 220 GPa
mỗi lớp 2, 8, 18, 15, 1
Tên, ký hiệu Rutheni, Ru
Màu sắc Ánh kim bạc trắng
Cấu hình electron [Kr] 4d7 5s1
Hệ số Poisson 0,30
Điện trở suất ở 0 °C: 71 n Ω·m
Phiên âm /ruːˈθiːniəm/
roo-THEE-nee-əm
Bán kính liên kết cộng hóa trị 146±7 pm
Trạng thái ôxy hóa 8, 7, 6, 4, 3, 2, 1,[1], -2 ​Axít trung bình
Độ giãn nở nhiệt 6,4 µm·m−1·K−1 (ở 25 °C)
Vận tốc âm thanh que mỏng: 5970 m·s−1 (ở 20 °C)
Nhiệt dung 24,06 J·mol−1·K−1
Khối lượng nguyên tử chuẩn (Ar) 101,07
Nhiệt lượng nóng chảy 38,59 kJ·mol−1
Số đăng ký CAS 7440-18-8
Năng lượng ion hóa Thứ nhất: 710,2 kJ·mol−1
Thứ hai: 1620 kJ·mol−1
Thứ ba: 2747 kJ·mol−1
Độ dẫn nhiệt 117 W·m−1·K−1
Hình dạng Ánh kim bạc trắng
Bán kính cộng hoá trị thực nghiệm: 134 pm
Tính chất từ Thuận từ[2]
Độ âm điện 2,3 (Thang Pauling)
Phân loại   kim loại chuyển tiếp
Nhiệt độ nóng chảy 2607 K ​(2334 °C, ​4233 °F)
Số nguyên tử (Z) 44
isoNAChu kỳ bán rãDMDE (MeV)DP
isoNAChu kỳ bán rãDMDE (MeV)DP
96Ru5.52%96Ru ổn định với 52 neutron
97RuTổng hợp2,9 ngàyε-97Tc
γ0.215, 0.324-
98Ru1.88%98Ru ổn định với 54 neutron
99Ru12.7%99Ru ổn định với 55 neutron
100Ru12.6%100Ru ổn định với 56 neutron
101Ru17.0%101Ru ổn định với 57 neutron
102Ru31.6%102Ru ổn định với 58 neutron
103RuTổng hợp39,26 ngàyβ−0.226103Rh
γ0.497-
104Ru18.7%104Ru ổn định với 60 neutron
106RuTổng hợp373,59 ngàyβ−3.54106Rh
Mật độ 12,45 g·cm−3 (ở 0 °C, 101.325 kPa)
Độ cứng theo thang Brinell 2160 MPa
Mô đun Young 447 GPa
Chu kỳ Chu kỳ 5
Nhóm, phân lớp 8d
Mô đun cắt 173 GPa
Nhiệt độ sôi 4423 K ​(4150 °C, ​7502 °F)
Cấu trúc tinh thể Lục phương

Tài liệu tham khảo

WikiPedia: Rutheni http://rsc.anu.edu.au/research/hill.php http://www.brightsurf.com/news/headlines/32014/Nan... http://www.springerlink.com/content/n265k571444pw7... http://www.webelements.com/webelements/elements/te... http://www-d0.fnal.gov/hardware/cal/lvps_info/engi... http://periodic.lanl.gov/elements/44.html http://www.osti.gov/energycitations/product.biblio... http://openmopac.net/data_normal/ruthenium(i)%20fl... http://www.americanscientist.org/template/AssetDet... http://education.jlab.org/itselemental/ele044.html